Contra nummer 1 1981 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Wei Jong-shens försvarstal /Kina/
Hans G Olsson: Voice of America
Otto Salomon: På marsch mot socialismen
Därför fungerar inte bostadsmarknaden
Akold Krusjelnitskij: Hos guerillan i Afghanistan
Jon Skard: Löneskillnader i Kina
William Simon: A Time for Truth (bokrecension)
Harald Blomberg: Opposition – en sinnessjukdom (bokrecension)
Arne Helldén: Arbete. Ur arbetets idéhistoria. (bokrecension)
Paavo Haavikko: Finlands linje (bokrecension)
Demokrati på avvägar (bokrecension) /Centrumdemokraterna/
Fridthjof Søgaard m fl: Kommunazismen (bokrecension) /nationalsocialism/
Harrison E Salisbury: De ryska revolutionerna 1900-1930 (bokrecension) /Sovjet/
Mer om nazistvåldet /nationalsocialism/
Sven Rydenfelt: Välfärdsstatens sönderfall