Finansinspektionen vill ha ett nytt amorteringskrav kopplat till årsinkomsten. Vad tycker du?

 • Fel med ytterligare krav (60%, 9 Röster)
 • Rätte med ytterligare krav (40%, 6 Röster)

Antal röstande: 15

Omröstningen påbörjad: 3 oktober 2017 @ 13:43
Omröstningen stängs: 3 november 2017 @ 13:43

Tycker du att rätteavdragen ska begränsas?

 • Behållas (45%, 10 Röster)
 • Begränsas/avskaffas (55%, 12 Röster)

Antal röstande: 22

Omröstningen påbörjad: 27 september 2017 @ 10:47
Omröstningen stängs: 27 oktober 2017 @ 10:47

Inom vilket område är Regeringens politik allra sämst?

 • Miljö (5%, 1 Röster)
 • Vårdval (0%, 0 Röster)
 • Invandring (50%, 11 Röster)
 • Polis/rättsväsende (14%, 3 Röster)
 • Försvar (0%, 0 Röster)
 • Skatter (31%, 7 Röster)

Antal röstande: 22

Omröstningen påbörjad: 20 september 2017 @ 10:37
Omröstningen stängs: 20 oktober 2017 @ 10:37

Kommer Ulf Kristersson att bli ett "lyft" eller "sänke" för Moderaterna?

 • Sänke (67%, 16 Röster)
 • Lyft (33%, 8 Röster)

Antal röstande: 24

Omröstningen påbörjad: 13 september 2017 @ 17:43
Omröstningen stängs: 13 oktober 2017 @ 17:43

Kommer förslaget om "stopp för vinster i välfärden" att antas av Riksdagen?

 • Nej (82%, 18 Röster)
 • Ja (18%, 4 Röster)

Antal röstande: 22

Omröstningen påbörjad: 3 september 2017 @ 20:09
Omröstningen stängs: 3 oktober 2017 @ 20:09