Contra svenskt eller amerikanskt?

Hej, är ni nationalister eller tvärtom Anti-Svenskar? Vad jag menar är att ni vurmar mycket för att Sverige ska ha...

Vilken parti/ideologisk beteckning har Contra?

Vilken parti/ideologisk beteckning har Contra? Charlie.Weimers (29 november 1998) Charlie.Weimers[snabel-a]kristdemokrat.se Contra betyder mot. Och det är mot socialism vi är....

Kontaktsida för Contra- läsare?

Kan ni inte införa någon kontaktsida så att Contraläsare kan hålla kontakt med varandra, träffas och utbyta åsikter? Jag är...

Var köper man Contra?

Hur kommer det sig att er eminenta tidning icke går att köpa där man vanligen köper tidningar? Marcus Karlsson, Linköping...