Vilken parti/ideologisk beteckning har Contra?
Charlie.Weimers (29 november 1998)
Charlie.Weimers[snabel-a]kristdemokrat.se

Contra betyder mot. Och det är mot socialism vi är. För frhiet heter det också i vårt motto. Vi är en blandning av konservativa, nyliberaler och socialliberaler som är övertygade om det judisk-kristna kulturarvets betydelse samt kapitalismens och marknadsekonomins förtjänster. Med den gemensamma bakgrunden har vi sedan delade meningar i många frågor, men självklart är vi på den grunden utomordentligt kritiska till kollektivistiska åsikter, de må sedan vara socialistiska, rasisistiska eller vad de nu kan vara.

Contra är inte ansluten till någon organisation och de aktiva röstar med olika politiska partier i valen. I valet 1998 fördelade sig rösterna enligt följande bland sju tillfrågade Contra-aktivister:

Riksdagsvalet: 5 röster på kristdemokraterna och 2 på Det Nya Partiet
Landstingsvalet: 2 röster vardera på moderaterna, kristdemokraterna och partiet Avskaffa landstinget samt den sista rösten på folkpartiet
Kommunalvalet: 3 röster på moderaterna samt en vardera på kristdemokraterna, folkpartiet, centern och Ny Demokrati.