Hej, är ni nationalister eller tvärtom Anti-Svenskar? Vad jag menar är att ni vurmar mycket för att Sverige ska ha ett starkt försvar för att skydda sig mot Ivan osv. Men å andra sidan kastar ni skit på Sverige så ofta ni bara kan. Är det kanske tom så att ni helst vill se Sverige som stjärna nummer 51 i stjärnbaneret? Det torde ju stå ganska klart att ni älskar USA ungefär lika mycket som APK älskade Sovjet, eller? (med nationalist menar jag givetvis att man gillar sitt land och inte nån jävla rasist-smörja)
Erik Öberg (18 december 1998)
eriob311[snabel-a]student.liu.se

Jag tror att Du blandar ihop tre saker. Landet/nationen, det politiska systemet och de politiska ledarna. Om Du av vår kritik mot de svenska politiska ledarna – och deras politik – drar slutsatsen att vi skulle vara anti-svenska måste ju slutsatsen av våra kritiska synpunkter på Clinton vara att vi är anti-amerikanska. Bägge slutsatserna är fel.

Vi älskar vårt land så mycket att vi önskar det ett mycket bättre öde än att styras av Göran Persson, Gudrun Schyman och Birger Schlaug. Vi tvekar då inte inför att peka på allt som är fel och borde göras bättre. Och i många fall är saker och ting skötta bättre i andra länder. I de allra flesta frågor är det något land som lyckats bättre än Sverige. Det är ju inte märkvärdigt utan ganska naturligt. Lika naturligt borde det då vara att se det landet som en förebild i just den frågan. Det är så de internationella företagen arbetar. Det kallas benchmarking. De analyserar det egna företaget och konkurrenterna. De försöker att stärka sig på de punkter där de redan är bäst. Och de försöker ta efter konkurrenterna på de områden där de upptäcker att konkurrenterna är bättre.

Med Sveriges ekonomi på sjuttonde plats i världen finns det helt naturligt mycken inspiration att hämta i de sexton länder som ligger före. Dessvärre hamnar vi väl inte ens på sjuttonde plats om det skulle göras en lista över medborgerliga rättigheter, så även där har vi mycket att hämta från utlandet.

Kort sagt, vi älskar Sverige så mycket att vi vill göra det lika bra som andra länder, även på de områden där andra länder är bättre.