Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 6 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Nils Tore Gjerde: FN fyller 60 år – utan en av sina grundare (insändare) 2
Ung student i kommunismens tjänst. Intervju med Julio Ferrer av Fredrik Bermar. 3
Kinesiska kulturrevolutionen – det bortglömda massmordet 4
Tommy Hansson: Irak – lärdomar från britternas kamp 7
Ali Bashir: Saddams livläkare berättar (bokrecension) 8
C G Holm: Lösenorden har något att säga 10
Allan C. Brownfeld: Religionens plats i USAs histora 15
Christer Arkefors: Turkiet i eller utanför EU? 17
Gunnar Bernstrup och Jörgen Westerhov: 40 “lyckliga” år (bokrecension) 19
Fredrik Runebert: Realister mot neokonservativa i amerikansk utrikespolitik 21
Eric N. Thorburn: Tigande journalister och politiker (insändare) 22
Föreningen Gamla Christianstad: I Baltutlämningens skugga (bokrecension) 23
Tommy Lilja: Judarna _ evighetens hjältar (bokrecension) 23
Alexis Gainza Solenzal: Kuba sett ur exilen (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Hollywood – högern finns också 3
Nils Tore Gjerde: Lyssna till Dalai Lama (insändare) 5
C G Holm: Islams våldsamma rötter 6
Lukas Runsäter: Vad ger F! tolkningsföreträde? 9
Rikshäxan Tiina Rosenberg i aktion 10
Tommy Hansson: 30 år efter Vietnamkrigets slut – Ingen yttrandefrihet under Vietnamåren 15
Tommy Hansson: Kommunisternas terror i Sydvietnam 18
Fredrik Runebert: Den reparativa rättvisans principer 19
Mattias Holm: Parlamentet står emot ministrarna – om mjukvarupatent och lagring av telekommunikationsdata 20
D D Guttenplan: Förintelsen inför rätta (bokrecension) 21
Tommy Hansson: Lyckad konservativ idékonferens i Uppsala 22
Olof Djurfeldt: Försvara äktenskapet 24

Contra nummer 4 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Bör USA bomba Nordkorea? 3
Sven Grafströms uppgörelse med kommunismen 4
Det nya Ungern 7
Fredrik Runebert: Skattmasens manifest – om en bok av Mikael Wokander 8
C G Holm: Ny attack mot yttrandefriheten! Om domen mot Leif Liljeström 9
Allan C. Brownfeld: Förtroendet för massmedia sjunker 15
Tommy Hansson: Mordet på Heydrich och massakern i Lidice 17
Tommy Hansson: Maktmänniskan Albert Speer 19
Nya Vänsterpartiet – Feministiskt initiativ (research av Fredrik Runebert, Karl-Göran Bottwyk och C G Holm) 20
Stig Fredriksson: Alexanders kurir (bokrecension) 23
Tobias Ljungvall: Kontroll. Rapoort från Vitryssland (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Eric Brodin – dödsruna 2
Tommy Hansson: Den stridbare antinazisten Sven Grafström 3
Joakim Förars: Bosättarfrågan i Palestina 6
Nils Tore Gjerde: Kina ökar spänningen (insändare) 7
Birger Hjelm: Tio miljarder för omhändertagande av barn – varje år 8
Filip Björner: Ayn Rand – en seriös filosof 15
Tommy Hansson: Nixon och Agnew ler i sin himmel 19
Magnus Cappelin: Den politiserade kyrkan (insändare) 20
Nils Tore Gjerde: Syriens ockupation slut! (insändare) 20
Tommy Hansson: Om konsten att minnas – och att glömma. Om Thede Palm i serien svenska skribenter 21
Ingegerd Troedsson: Frigör familjen (bokrecension) 24
Kalle Güettler: Frivilliga (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Sven Rydenfelt – dödsruna 2
Vad händer med Sveriges försvar? 3
Överste Lyths snapsvisor 4
Tommy Hansson: När ryssen slogs tillbaka vid Stäket 5
Fredrik Runebert: Mer kunskap i friskolor! 6
David Stavenheim: Det cyniska sveket i försvarsfrågan (insändare) 6
Fallet Åke Green – Yttrandefriheten inför rätta 8
Tommy Hansson: Lord Cardigan i myt och verklighet 15
Allan C. Brownfeld: Saudiarabien bakom terrorhotet 18
Fredrik Bermar: Bojkotta sossarna (insändare) 20
David Stavenheim: Politiskt korrekt litteraturpris (insändare) 20
Fredrik Runebert: EUs nya konstitution 21
Nils Tore Gjerde: För en livsduglig demokrati i Libanon! 23
Carl von Roland: Flykten från Ryssland (bokrecension) 24

Contra nummer 1 2005 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Argument tog striden med vänstern! Intervju med Svante Hjertstrand 3
Tommy Hansson: Det oheliga krigets ekonomi och anatomi (islam) 6
Tommy Hansson: Så gick det till när PLO och Falangen rånade en Beirut-bank 7
Fredrik Runebert: Al-Qaida – en angelägenhet för överklassen? 8
Nils Tore Gjerde: Taiwan håller stånd (insändare) 10
Kalla krigets hjältar: Stalin och Mao ville mörda John Wayne av Tommy Hansson 15
David Stavenheim: Herrens bön i klandervärd nyöversättning 18
Tommy Hansson: Har kyrkan en framtid? 18
Erkki Hautamäki: Finland i stormens öga (bokrecension) 20
Fredrik Bermar: Anti-Bush-vinkling i svenska media (insändare) 21
Fredrik Runebert: Feminister, kommunister och suffragetter 22
Andy Dougan: Dödsmatchen (bokrecension) 23
Eqbal Ahmad: Terrorism (bokrecension) 24