Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

Contras tre första nummer 1975 utgavs under namnet “Progressiv Information”.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 4 1975 Contra nr 4 1975 Läs tidningen som pdf

Tidningen är slutsåld.

Protester i Helsingfors 1
Ledare: Dagens viktigaste fråga 2
Ledare: Vänstern och lagen 2
Finland – i skuggan av Sovjet 3
Judiska flyktingar i Mellanöstern 4
Tibet 4
Richard Bocklet: Kuba 5
Robert Ask: Rapport från Taiwan 6
Joan Wilke: Vinst 7
Vad händer nu i Indokina? 8
Bao Ruo-wang: Fånge i Maos Kina (bokrecension) 9
Allan C Brownfeld: Maktbalansen tippar över åt Öst! /militärt/ 10
Sovjet i u-världen 11
Kilburn MacMurraugh: Spanien 18
Insändare 19
Fler bilder från Finland 20

Progressiv Information nr 3 1975 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Joszef Mindzenty 2
Sovjets toppmyglare 3
Allan C Brownfeld: Vad har hänt med Henry Jackson? /USA/ 4
José de Almeida Araujo: Därför måste jag fly från Portugal! 5
Portugal idag 6
Angola 10
Indokina 18

Progressiv Information nr 2 1975 Läs tidningen som pdf

Tidningen är slutsåld

Finns det något hopp för Portugal? 1
Medlemsflykt och valfusk i Cesar Chavez’ lantarbetarförbund 4
Japanska Röda armén har bas i Sverige 5
Oroligheter i Kommunist-Kina stör produktionen 5
Kinesisk knarkexport 6
Strategisk offensiv från kommunisterna mot Afrika 7
Hur började Korea-kriget? 9
Sovjetiska planer för invasion av Österrike och Jugoslavien avslöjade 11

Progressiv Information nr 1 1975 Läs tidningen som pdf

Tidningen är slutsåld

Anmälan 1
Kuppen i Chile 1
Världens undergång dröjer 5
Tibet-guerillan slåss mot kommunismen 8
Kapitalism, imperialism och u-länder 10