Det får sägas vara mycket märkligt att det hårt centraliserade Ryssland överlåtit en del av krigföringen i Ukraina till det privata företaget Wagner-gruppen under ledning av Jevgenij Prigozjin, Visserligen har Wagner genomfört en del av de smutsigaste krigsoperationerna, som den ryska armén inte själv velat genomföra. Men operationerna har ju skett inom ramen för den gemensamma krigsansträngningen, så ryssarna har haft svårt att svära sig fria från det som Wagner-gruppen gjort. Wagnergruppen har också tillhandahållit ”kanonmat” som den ryska armén knappast kunnat göra. Men de stupade har varit ryssar.

Wagner dök upp som legoarméer i Afrika och det är först i och med det ryska överfallet på Ukraina som Wagner-soldater börjat kriga i Ukraina i samarbete med den ryska armén (dock deltog man i överfallet på Ukraina i Luhansk redan år 2014). Tidigare har det handlat om länder som Syrien, Centralafrikanska Republiken, Mali, Libyen och Sudan. Vid verksamhet i Afrika och Syrien kan det ha funnits motiv att hålla isär Wagnergruppen från den reguljära ryska armén. Wagnergruppen tar sig friare händer och kostar dessutom mer än den ryska armén (Wagnersoldaterna i Afrika har bra betalt).

I Ryssland har Wagnergruppens avbrutna marsch mot Moskva vid midsommar visat att Putin gjorde ett misstag när han lierade sig med gruppen också i Ukraina-överfallet. Rysslands dåliga beredskap mot marschen mot Moskva har försvagat Putins ställning. Wagner-gruppen deltar inte längre i striderna mot Ukraina utan har dragit sig tillbaka till Belarus, där presidenten Alexander Lukasjenka upplåtit bas- och träningsområden åt dem.

Huvudverksamheten är idag att understödja tvivelaktiga afrikanska diktaturer. I praktiken har de länder som anlitat Wagner-gruppen tappat kontrollen över det egna landet.

Foto: Officiell rysk bild av Jevgenij Prigozjin, Wikimedia Commons, ryska regeringen