Båd stat och lagar oss förtrycka
Vi under skatter digna ned

heter det i en strof av Internationalen, som man numera sällan sjunger på socialdemokratiska kampmöten.

En genomsnittlig svensk industriarbetare betalar idag 64 procent av det han/hon jobbar ihop i skatt. Visserligen kan det se ut som om skatten bara ligger på lite drygt 30 procent. Men den större delen av skatten är undangömd. En bra industriarbetarlön på 220 000 kronor belastas med 33,9 procent i skatt. Men i själva verket betalar företaget som har arbetaren anställd inte 220 000 kronor utan 292 424 kronor (inklusive 32,92 procent i sociala avgifter). Den delen av skatten (över 70 000 kronor) syns inte på lönebeskedet. Men den betalas. Därtill kommer att arbetaren betalar moms på maten han äter, fastighetsskatt på bostaden han bor i osv.

Momsen göms undan genom att priserna enligt myndighetskrav ska anges inklusive moms. I andra länder lägger man på skatten på slutsumman. Det blir då klarare för envar att en liter mjölk inte kostar 6:50 utan snarare 5 kronor. Men att staten hindrar Dig från att köpa en liter mjölk. För varje gång Du köper en liter mjölk måste Du också köpa några skruvar till ett Gripen-plan, några minuters barnomsorg på ett dagis och ett par riskorn i u-hjälp.

Självklart är det lättare att ha höga skatter om medborgarna inte är medvetna om hur höga skatterna är. Se bara på fastighetsskatten. Villaägarna protesterar, men hyresgäster och bostadsrättsinnehavare klagar inte alls lika mycket. För deras fastighetsskatt (som visserligen är något lägre, men ändå ligger på 80 procent av villaägarnas nivå) är undangömd i hyran eller månadsavgiften.

Bilister klagar när bensinpriset når 10 kronor på grund av höjda oljepriser. Men det verkliga bensinpriset ligger normalt under 3 kronor. Resten är skatt. Där vi förutom energiskatt betalar koldioxidskatt och dessutom 25 procent moms på skatterna!

Av de sammanlagda skatterna, som uppgår till över 1000 miljarder på ett år, är det bara 42 procent som är synliga. 58 procent av skatterna ingår alltså i en avancerad desinformationsoperation för att kunna ta ut högre skatter i smyg.