Rubriken har vi denna gång lånat från en genial rad ur den socialistiska kampsången Internationalen (den tredje versen, som inte särskilt ofta brukar sjungas på socialdemokratiska möten, den fortsätter “båd stat och lagar oss förtrycka”).

Sverige har världens högsta skattetryck. Men skatteutplundrarna med skatteminister Thomas Östros i spetsen börjar få allt svårare att vrida ur svenska folket mer pengar.

Ett exempel. Tobaksskatten höjdes med 23 procent vid nyår (och med ytterligare 29 procent den 1 augusti). De höjda tobakspriserna medförde dock lägre konsumtion, utebliven gränshandel med Norge och ökad smuggling, vilket sammantaget gjorde att statens skatteintäkter på tobaksskatten trots den 23-procentiga höjningen bara gick upp från 7,1 till 7,2 miljarder kronor under första halvåret 1997. Det återstår att se om den nya 29-procentiga skattehöjningen kanske till och med innebär lägre skatteinkomster.

Ett annat exempel. EU-medlemskapet framtvingade lägre ölskatter i Danmark (inte en dansk öl köptes på Jylland, alla handlade i Tyskland), vilket när Sverige blev EU-medlem framtvingade lägre ölskatter också i Sverige (skånska systembutiker sålde bara hälften så mycket starköl per invånare som de mellansvenska).

Ett tredje exempel. Den så kallade valpskatten (omsättningsskatt på aktier) avskaffades helt, sedan den svenska handeln med aktier till mer än hälften flyttat till London. Trots allt, ansåg svenska skatteutplundrare är det bättre att ta in inkomstskatt från svenska aktiemäklare än att inte få vare sig inkomstskatt eller omsättningsskatt på handel med svenska aktier i London…

Till och med socialdemokratiska partiets styrelse säger nu i sitt yttrande över motioner i skattefrågan inför partikongressen att skatterna inte kan höjas.

Verkligheten kommer att tvinga fram lägre skatter på alla de områden där den internationella konkurrensen ger möjlighet till utländska alternativ. Bilar är så dyra att det lönar sig att åka till Tyskland för att handla – därför tvingades svenska staten sänka bilaccisen, för de som åkte till Tyskland köpte Mercedes, Audi och BMW. inte Volvo och Saab – och trots allt ger de 100000 sysselsatta i svensk bilindustri en del inkomstskatter till statskassan…

När vi nu på område efter område får se att skatterna inte kan höjas, kommer skatteutplundrarna naturligtvis att alltmer koncentrera sig på de områden där det är lätt att driva in skatter och där utlandskonkurrensen är liten. Låt oss se på några typiska sådana skatteobjekt:

Fastighetsskatten. Det är svårt att flytta fastigheter utomlands, även om protesterna mot den senaste höjningen är så kraftiga att det kanske blir en tillfällig reträtt. På sikt bör vi dock räkna med allt högre fastighetsskatter.

Mervärdeskatt på dagligvaror. Den lägre momsen på livsmedel kommer inte att överleva i längden. Snarare får vi lägre moms på stora dyra varor, där det är lönsamt att kosta på sig en utlandsresa för ett enda inköp (bilar är kanske det mest typiska exemplet). Mjölk och potatis kommer det dock aldrig att löna sig att resa utom landet för att köpa.

Inkomstskatt för låginkomsttagare. Kvalificerad arbetskraft (höginkomsttagare) är redan idag rörlig. Höjs skatten flyttar alltfler utomlands och alltfler företag flyttar sina nyckelavdelningar utomlands. Låginkomsttagarna är dock betydligt mindre lättrörliga. Vänta Dig därför inte långsiktigt några lättnader i skattetrycket för låginkomsttagare, snarare för höginkomsttagare. Inledningsvis kanske lättnaderna specialinriktas på exempelvis “utländska specialister”, men hur länge kommer det att gå att belasta en “utländsk” specialist med lägre skatt än en “svensk” specialist som gör samma jobb?