Under senmedeltiden drevs mycket av Sveriges näringsliv av tyskar som kom hit genom Hansan. På 1700-talet var det nederländare, valloner och skottar som stog för nytänkande och entreprenörskap. Rademacher, De Laval, De Geer, MacLean och Douglas är några välkända namn, som betytt mycket för svensk ekonomisk utveckling.

I USA lockar man än idag till sig världens bästa krafter. Idag är 60 procent av de vetenskapsmän som står för de mest citerade vetensakpliga rapporterna i fysik i USA födda utomlands (flertalet kommer från Tyskland eller Storbritannien). USA är ledande när det gäller Nobelpris. Men många av Nobelprisen går till immigranter som fullgör sin vetenskapliga gärning i USA, för det är där resurserna, pengarna och intresset finns. Också topposterna i amerikanskt näringliv besätts ofta av invandrare. Roberto Goizueta, Coca Colas legendariske ledare från 1981 till 1997 (då han avled i förtid i cancer) var kuban. han ökade värdet på Coca Cola Company från 4 till 150 miljarder dollar. Pharmacia & Upjohns nye VD Fred Hassan kommer från Pakistan. Osv. osv,

I Sverige finns det visserligen otaliga småbutiker som drivs av invandrare, men av de stora företagen kan vi i modern tid bara erinra oss några få utlänningar som kommit till toppositioner. En var en ren skojare, Refaat El-Sayed. De två andra är bägge italienare, Salvatore Grimaldi, som kom till Sverige som liten pojke och byggde upp ett företag från en enda svarv i garaget till att bli Europas ledande cykeltillerkare (med märken som Monark, Crescent, Bianchi och Peugeot) och Giulio Mazzalupi, VD för Atlas Copco.

I Sverige finns varken intresse för att utnyttja kompetensen och innovationskraften hos de utlänningar som kommer hit eller förmågan eller intresset att locka hit de bästa krafterna. Visserligen kommer det många välutbildade och kreativa utlänningar hit, men inte för att Sverige lockar utan av helt andra skäl. Och då blir resultatet därefter. I vår närmaste omgivning har vi stött på en läkare från Georgien som arbetar som städare. En juris doktor som arbetar med arkivering. En aktuarie (försäkringsmatematiker) från Iran som har en närbutik. Vi ska inte här nämna alla de hundratals tandläkare som inte kan försörja sig som tandläkare i Sverige.

De utlänningar som kommer till Sverige tas om hand som kollin, de får inte möjlighet att arbeta och utveckla sin egen skaparförmåga. Istället placeras de i lägerförläggningar, sammanförs i svenskundervisning med okunniga analfabeter och tvingas leva på bidrag från det sociala till dess att deras möjligheter att utveckla den kapacitet de hade med sig till Sverige är fullständigt tillintetgjord.

Veckans SÄPO-nyhet

Enligt förvaltningsprocesslagens 9 paragraf ”skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det”. En av personerna som har överklagat beslutet att han inte ska få se handlingarna om sig själv i SÄPOs register har begärt muntliga förhandlingar i syfte att driva fram de mörka krafterna ur sina hålor, så att de åtminstone skulle behöva framträda offentligt med sina dumheter. Kammarrätten har nu fastslagit att muntlig förhandling är obehövlig, ett beslut som inte kan överklagas. Den klagande, som varit ordförande i den av regeringen enligt ett beslut den 27 april 1973 som samhällsomstörtande ansedda organisationen Demokratisk Allians, har fortfarande inte förstått att den som arbetar för respekt för FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna defintionsmässigt ska anses vara en samhällsfara och varför de åtgärder som vidtagits med anledning av denna grundsyn från samhället fortfarande tjugofem år senare ska vara hemliga. Han hade gärna sett de ansvariga inom SÄPO utveckla detta muntligt, men ställer sig nu fullständigt frågande till det skandalösa jippo som den svenska förvaltningsprocessen görs till av de knektar som har hemligstämplar på klackarna.