Den som läser de större dagstidningarna eller lyssnar på etermedias inslag kan få intrycket att en Allians-regering eller en M-KD-regering skulle bli beroende av Sverigedemokraterna. Trots den förödande enigheten om det förhållandet är det svårt att förstå tankegången bakom påståendet. För det tycks av svårutgrundliga skäl bara gälla Alliansen.

Faktum är ju att en S-MP-regering skulle bli precis lika beroende av Sverigedemokraterna som en Alliansregering skulle bli! Så snart Sverigedemokraterna bestämmer sig för att rösta med oppositionens förslag så faller regeringens politik. Det är faktiskt vad som hänt hundratals gånger under den gångna mandatperioden! Regeringen har trots det framhärdat att sitta kvar. Enligt den så kallade Decemberöverenskommelsen, som samtliga Allianspartier hävdar att den upphörde att gälla redan 2015.

En S-MP-regering skulle dessutom inte enbart vara beroende av Sverigedemokraterna utan av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och om det är något som lovats lika mycket av C och L som att en regering inte får bli beroende av Sverigedemokraterna för att få partiernas stöd så är det att den inte får blir beroende av Vänsterpartiet för att få partiernas stöd.

Den ledande linjen i svenska media är uppriktigt sagt helt obegriplig. Den är grundfalsk. Men den skulle göra det möjligt för Stefan Löfven att fortsätta som statsminister trots att svenska folket sagt nej tack. Och den öppnar för fortsatt avgörande inflytande från Riksdagens två mest extrema partier: Miljöpartiet och Vänsterpartiet.