Svensk sjukvård är ett försäkringssystem med en mycket generös täckning av de försäkrades sjukvårdsbehov. För att få tillgång till sjukvård ska man vara inskriven vid Försäkringskassan. Den återvändande utlandssvensk som inte hunnit registrera sig (eller den utlandssvensk som är på semester i Sverige) lär sig omgående att det är en försäkring och ingen allmosa. Det blir till att betala fulla priset eller att vara utan sjukvård. Betalning av försäkringspremien sker genom att den ingår i skatten. Alla som är inskrivna vid Försäkringskassan betalar en premie avpassad till den egna inkomsten och betalningsförmågan. Är den noll täcks kostnaden av de som har betalningsförmåga.

Så fungerar det också för svenskar som är på besök i andra länder. I EU och vissa andra länder (exempelvis Australien) gäller att svenskar får utnyttja det landets försäkring i utbyte mot att det landets invånare får tillgång till den svenska försäkringen när de är i Sverige. Men för svenskar som är i andra länder, exempelvis Thailand, Nya Zeeland eller USA, för att inte tala om Afghanistan, Somalia och Irak, är det bara att betala fullt pris. I bästa fall har man en sjukförsäkring som står för kostnaden (ingår i de flesta hemförsäkringar). Annars står man själv för hela notan.

Nu har Moderaterna och Miljöpartiet kommit överens om att svenska försäkrade ska stå för sjukvårdskostnaden för en rad människor som olagligt befinner sig i landet. De är inte inskrivna vid Försäkringskassan och de betalar inga premier, som alla som är registrerade i Sverige gör. De flesta det handlar om arbetar svart för att få ihop till sin försörjning och är alltså det som vanligen kallas skattesmitare.

Varför de medborgare och hederliga utlänningar med uppehållstillstånd som snällt betalar sina försäkringsavgifter ska stå för kostnaderna för de som befinner sig här i strid mot svensk lag är obegripligt och en skamlig utplundring av folk med små inkomster. Ingen har kommit på idén att betala sjukvård för de utlänningar som befinner sig här lagligt (turister, affärsmän med flera), varför ska vi prioritera dem som bryter mot lagen framför dem som är hederliga och laglydiga?