Sveriges ekonomi är uppbyggd på kraftfulla kapitalisters snille, initiativkraft och uthållighet. För att nämna några namn: Alfred Nobel, Lars Magnus Ericsson, Gustaf de Laval (Alfa Laval), Jonas Wenström (Asea/ABB), Sven Wingquist (SKF), Gustaf Dalén (Aga), Axel Wenner-Gren (Electrolux), Gustaf Larsson (Volvo), Ruben Rausing (TetraPak), Ingvar Kamprad (Ikea) och många fler.

Dagens begåvningar tycks dock mindre intresserade av att utveckla företag än att snabbt ta hem miljonerna genom att sälja nystartade företag till utländska investmentföretag. Niklas Zennström (Skype) är kanske det mest uppenbara exemplet. Men han är bara en av många.

Men det är inte bara de som skulle kunna bli morgondagens motsvarigheter till de ovan uppräknade som sviker. De traditionella kapitalisterna sviker också sin roll att ta ledningen och försvara. Aga, som var ett av världens främsta gasföretag, blev ett lätt byte för ett mycket mindre tyskt företag som heter Linde. Idag heter Agas världsomspännande gasimperium Linde överallt utom i Norden, där Aga-skyltarna fortfarande sitter kvar på det i grunden tyska företaget. Pharmacia som var ett av världens ledande läkemedelsföretag är idag amerikanskt och under full nedmontering i Sverige. Skandia är ett dotterbolag till ett sydafrikanskt bolag, som till för några år sedan var blygsamt i jämförelse med Skandia. Idag är det tyska MAN som är på gång att köpa upp svenska Scania. Ledningen för företaget – med de mest kvalificerade arbetsuppgifterna – hamnar därmed troligen i München istället för i Södertälje. De viktigaste besluten kommer att fattas av Volkswagen i Niedersachsen istället för av Investor i Stockholm.

Flera av de här nämnda företagen har saknat starka ägare som kunnat försvara deras ställning som självständiga företag. Vad som är anmärkningsvärt är att inga hungriga svenska kapitalister då kommit och tagit hand om det som troligen skulle kunna utvecklas bättre med bibehållande av den basstruktur som skapat företagets framgångar.

Men även de som har haft starka ägare har öppnats för angrepp från svagare parter. Aga tillhörde Handelsbanks-sfären, men Industrivärden och de andra bolagen inom sfären, lät Linde ta över och förlorade miljarder. När det gäller Scania är det ett traditionellt Wallenberg-bolag som är större och mer välskött än tyska MAN och som därför mycket väl skulle kunna lägga ett bud på MAN. Men nu är det istället MAN, som med Volkswagens uppbackning, lägger ett bud på Scania. De svenska kapitalisterna har återigen misslyckats med att ta tillvara de möjligheter som finns i dynamiska svenska företag i en expansiv ekonomi.

Vi som inte är kapitalister har genom åren levt gott på vad de många svenska storföretagen gjort för att utveckla svenskt näringsliv och ekonomi. Idag tycks de nya snillena inte vara intresserade av att utveckla de företag de skapar och de gamla snillenas arvtagare inte beredda att gå till den offensiv som behövs för att försvara tidigare generationers stordåd. Det är inga goda utsikter för oss som bor kvar i landet.