Eesti Vabariik:
Tere tulemast!

Contra vill gärna hälsa grannar från tio nya länder välkomna till den Europeiska Unionen. Med tanke på Sveriges historia som skild från mycket av den gamla europeiska kulturgemenskapen kan det kännas lite udda för gamla kulturländer i Centraleuropa som Ungern, Tjeckien och Polen att bli välkomnad av kusinerna från ödemarken i norr.
Latvijas Republika:
Laipni lüdzam

Men nu var det så det blev. Ett land vars mest genomgripande
påverkan på euopeisk kultur kanske var att filosofen René Descartes flyttade hit för att redan första vintern avlida i lunginflammation på det råkalla Stockholms slott år 1650, kan hälsa urgamla kulturländer välkomna till Europa. För att en omänsklig ideologi lade sin mörka och röda skugga över stora delar av Europa under mer än 50 år. Miljoner människor fick sätta livet till och många fler miljoner människor fick framleva sina liv i fattigdom, på grund av det kommunistiska våldssystemets hänsynslösa övergrepp mot folken i Öst- och Centraleuropa.

Lietuvos Respublika:
Sveiki atvyke!

Men det var det kommunistiska systemets egen inneboende svaghet som medförde systemets fall. Det var oförmågan att ge de egna folken en ens elementär ekonomisk standard som fick systemen att implodera. Det var det ekonomiska fiaskot som fick systemen att falla ihop som korthus. Inte väpnade uppror. Kommunisterna var nämligen under fyrtio år hänsynslösa och slog ner motståndsrörelser med våld. I Tjeckoslovakien 1948, i Östtyskland 1953, i Polen 1956, i Ungern 1956, i Tjeckoslovakien 1968 och i Polen 1981.

Rzeczpospolita Polska:
Witajcie!

Under hela den kommunistiska tiden levde dock den europeiska kulturtraditionen vidare i de kommunistockuperade länderna. Diktatorerna skaffade sig full kontroll över det politiska livet och kunde kasta oppositionella i fängelse, eller låta avrätta dem. Men den europeiska andliga kulturen kunde fortsätta i kretsar som inte fullt ut kontrollerades av kommunisterna. De kommunistiska partierna styrdes av barbarer. Men de av kommunisterna kontrollerade folken hade sofistikerade intellektuella, som ibland kunde driva med kommunisterna på ett sätt som makthavarna själva inte förstod.

Ceska Republika:
Vitáme vás!

Oerhört väsentligt för att våra broderfolk i öst och söder inte föll ner i den kommunistiska avgrunden var de informationsinsatser som gjordes från Väst. Radio Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, BBC och Deutsche Welle var ständigt källor till pålitlig information om utvecklingen i världen på andra sidan murarna. De politiska ledarna kunde inte ljuga folken fulla, som var (och är) fallet i exempelvis Kina och arabvärlden. För sanningen kröp ändå alltid fram i Europa.

Slovenska Republika:
Vitajte!

Därför var också folken redo när frihetens klocka klämtade. Efter några års kaos i samband med frigörelseprocessen och sjunkande produktion, kunde livskraftiga samhällen byggas upp på nytt. Basen fanns där hela tiden. Den kulturella traditionen. De utbildade människorna. Vad som saknats under hela den kommunistiska tiden var friheten att skapa och ta ansvar. De möjligheterna uppstod på nytt när kommunismen föll ihop som ett korthus.

Magyar Köztársaság:
Üdvözöljük!

Vi kan framförallt tacka tre personer för att omvandlingen kom till stånd för nu snart femton år sedan. Ronald Reagan som rustade upp USA i insikten om att Sovjetunionen inte kunde svara. Ronald Reagan synade korten och det visade sig att Sovjet bara satt med några lankor. Ronald Reagan var medveten om att det kommunistiska systemet var bankrutt och oförmöget att möta det kapitalistiska samhällets utmaningar.

Margaret Thatcher bidrog som nära allierad till Ronald Reagan framförallt med att visa de europeiska socialisternas och sovjetvännernas oförmåga att bidra till samhällets utveckling. Hennes insatser för att krossa de prokommunistiska organisationernas oproportionerligt starka inflytande i Storbritannien bidrog på ett märkbart sätt till den fria världens seger i det kalla kriget.

Republika Slovenija:
Dobrodosli!

Den tredje personen som hade avgörande betydelse för Central- och Östeuropas frigörelse var Michail Gorbatjov. Han avstod från att försöka krossa frihetsrörelsen med stridsvagnar, som alla hans föregångare varit beredda att göra. Han insåg att Sovjet inte kunde mäta sig med USA när det gällde ekonomisk effektivitet. Han kastade in handduken. Det hade skett förr eller senare ändå. Gorbatjovs insats var att han var på plats när det gjordes. Det borde naturligtvis ha skett långt tidigare, men hans företrädare levde vidare i sina illusioner och vägrade att möta verkligheten. Gorbatjov gjorde det. Vilket vi ska vara tacksamma för.

Repubblika ta’ Malta:
Merhba!

De nya EU-medlemmarna är långt efter resten av Europa. Men utvecklingstakten är snabb – där regeringarna låter de kapitalistiska krafterna visa sin förmåga. I några länder där socialister åter kommit till makten är utvecklingen svagare (i många länder har det blivit nästan självklart att makten skiftar vid varje val och då kommer dessvärre socialistiska partier till regeringsmakten, just nu är det Ungern och Polen som har socialistiska regeringar och därmed ekonomisk stagnation, medan övriga länder har högerorienterade regeringar och stark ekonomisk tillväxt).

Det ligger för flera av de nya medlemsländerna inom rimlig tidshorisont att komma ifatt åtminstone Sverige ekonomiskt. Contra har med utgångspunkt från EUs statistiska sammanställning över köpkraftsparitetskorrigerade per capita-inkomst-siffror (om Du inte är ekonom: vi har använt siffror som visar befolkningens verkliga ekonomiska standard, utan att ta hänsyn till mer eller mindre orealistiska växelkurser) och aktuella tillväxtsiffror (genomsnitt för perioden 2000-2003) låtit räkna fram när de nya medlemsländerna kommer att passera Sveriges levnadsstandard.

Först fram blir Litauen 2019, varefter följer Lettland 2023 och Estland 2025, Cypern 2030, Slovakien 2034 och Slovenien 2035 (för ytterligare tre länder – Polen, Ungern och Tjeckien – tar det längre tid för, men alla utom Malta har snabbare tillväxttakt än Sverige).

Kipros:
Kalos ilthate!

Årtalen är naturligtvis bara räkneexempel. De bygger på nu aktuella tillväxtsiffror. Som kommer att bli både lägre och högre genom åren.
Exemplet har dock något viktigt att säga oss. Dels att inte ens kommunismen lyckades förstöra människans obändiga skaparkraft och framåtanda. Men samtidigt säger den oss att den svenska modellen gör sitt bästa för att föra Sverige ner till en andraplansposition i Europa, både ekonomiskt och kulturellt.