Nu är fyra olika vaccin godkända av EU. Men just nu är det bara ett som används i större omfattning i Sverige, Pfizer/Biontechs vaccin. Modernas vaccin har bara levererats i små kvantiteter, Janssens vaccin har ännu inte kommit till Sverige och just nu är det stopp för användning av AstraZenecas vaccin.

Tillgången till vaccin är dålig, dels på grund av problem med tillverkningen, men också på grund av exportrestriktioner i viktiga tillverkningsländer som USA, Storbritannien och Indien.

Politiskt ansvariga försöker skylla ifrån sig på företagen. Vilket knappast är ägnat att inge förtroende och minst av allt skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan industri och myndigheter i framtiden. AstraZeneca, som är nya på att tillverka vaccin, har skällts ut av EU-kommissionens Ursula von der Leyen som inte ryggat inför att ge missvisande uppgifter om det avtal som ingåtts. Och som dessutom backar upp ett exportförbud från AstraZenecas italienska anläggningar (250.000 doser avsedda för Australien har stoppats). Det verkar dessutom som om AstraZeneca utsatts för desinformationskampanjer, vilket har gjort att allmänhetens förtroende för vaccinet sjunkit. Det är nog riktigt att både Modernas och Pfizer/Biontechs vacciner är bättre än AstraZenecas, men AstraZenecas är betydligt bättre och säkrare än inget vaccin alls.

När svensk vaccintillverkning upphörde år 2008 förklarade Anders Tegnell, som då var chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, att det inte behövdes någon beredskap för vaccinproduktion i Sverige, eftersom Sverige hade avtal om leveranser i händelse av en pandemi med läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline. Det avtalet innehöll inte bara ett löfte om leverans (som säkert hade kunnat stoppas av statliga exportförbud i andra länder) utan också en skyldighet att köpa vaccin om WHO tillkännagav att en pandemi utbrutit. Sverige tvingades köpa 10 miljoner doser i samband med svininfluensan 2009-2010 och mellan 5 och 6 miljoner svenskar vaccinerades, med svåra biverkningar för en del (narkolepsi).

Den nedlagda svenska vaccinfabriken i Solna renoveras just nu för att kunna hantera paketeringsprocessen av ett ännu inte färdigt vaccin mot slutet av det här året. Om det nu blir fritt fram att transportera hit det färdiga vaccinet från Skottland. Det är ett franskt börsnoterat företag som ligger bakom projektet och som äger den gamla vaccinfabriken.

Särskilt amerikanska Moderna och tyska Biontech, inget av bolagen har tidigare varit involverade i vaccintillverkning, har gjort underverk när de på så kort tid tagit fram fungerande vacciner. Kapitalismen fungerar! Biontech har samarbetat med amerikanska Pfizer som är ett av de stora i branschen. Bägge vaccinerna är framtagna med en ny teknik, som för första gången används i vaccinbranschen.

AstraZeneca har tagit fram ett mer traditionellt vaccin.