I inlednngen av pandemin hotade etablissemanget med obligatorisk vaccinering. Det tog inte lång tid tills alla var övertygade om att vaccinering eller ej var ett högst personligt beslut. Idag är det ingen som förespråkar obligatorisk vaccinering. Bra så.

Men det finns andra alternativ som närmar sig obligatorisk vaccinering, som att man i vissa yrken ska kunna kräva vaccinering för att över huvud taget få vara verksam. Det gäller framförallt inom sjukvården, men också i andra yrken där kontakter med allmänheten är omfattande.

Det förefaller högst rimligt att patienter på sjukhusen och personer som använder hemtjänsten ska ha rätt att hanteras av personer som är vaccinerade, om de så begär. Kan arbetsgivaren inte erbjuda andra arbetsuppgifter föreligger arbetsbrist och arbetsgivaren har laglig rätt till uppsägning enligt LAS (Lagens om anställningsskydd). Det må sedan vara vem som helst fritt att organisera ett företag som tillhandahåller ovaccinerad hemtjänstpersonal. Frågan är om det skulle locka särskilt många kunder. Men lämna det fritt för den som vill driva ett sådant företag eller för den som vill anlita det!

På restauranger, tåg och flyg har kunderna på samma sätt rätten att betjänas av vaccinerad personal. Idag är det tyvärr alltför få som ens tar rätt på vad som gäller det aktuella företaget. Vissa stora amerikanska flygbolag har krävt att hela personalen ska vaccineras, den som inte låter sig vaccineras får sparken.

Det är inte en mänsklig rättighet att arbeta i hemtjänsten, sjukvården, restaurangerna, flygbolagen eller järnvägsbolagen. I de flesta företag brukar det heta att ”kunden har alltid rätt”, det gäller även de kunder som vill betjänas av vaccinerad personal. Du kan ställa krav i din mataffär, hos din vårdcentral och hos ditt lokaltrafikföretag. Börja med att fråga hur läget är. Först om du får ett otillfredsställande svar är det dags att gå vidare och välja en annan leverantör. Om tillräckligt många ställer krav kommer det att öka incitamenten för folk att vaccinera sig.

Foto: Mostphotos