Sedan Sovjetunionens fall har Ukraina haft den femtonde bästa ekonomiska utvecklingen av femton forna sovjetrepubliker. Några gånger har man haft halvdemokratiska val, men desto oftare har det varit fuskval. Korruptionen – enligt Transparency International – placerar Ukraina på elfte plats av de femton forna sovjetrepublikerna. Bara fyra centralasiatiska republiker (Kirgisien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan är värre). Till och med i Ryssland och Belarus är långt mindre korrupta än i Ukraina.

Det fanns alltså mycket goda skäl för Ukrainas folk att säga att nu räcker det. Haken var att de gärna ville närma sig Väst och Europa, vilket föga tilltalade Vladimir Putin. Följden blev att Putin gjorde som han redan gjort i Georgien och Moldavien, slet loss en del av landet. I Moldavien finns det av ryssar bebodda Transnistrien, en republik som inte ens erkänns av Ryssland och som ligger som en kil mellan Moldavien och Rumänien (två länder med i stort sett samma språk). I Georgien har Putin lagt under sig Abchasien och Sydossetien, områden som i huvudsak var georgiska, men som nu kontrolleras av Ryssland och med de georgiska invånarna som flyktingar i det Georgien som blivit kvar. I Ukraina försöker Putin upprepa saken med Krim (där det dock varit ryskspråkig majoritet sedan länge, delvis på grund av att den tidigare krimtatariska befolkningen förvisades av Stalin under Andra världskriget). Hur det blir med Krim och med de delvis rysktalande östra delarna av Ukraina återstår att se. Vi bör dock betänka att Putin sagt att Ryssland påtar sig att försvara alla ryssars intressen även utanför Ryssland. I våra grannländer finns inte obetydliga ryska minoriteter. Estland (26 procent), Lettland (27 procent) och Litauen (5 procent). Ja även i Finland finns det sedan gammalt en liten rysk minoritet, en minoritet som ökat kraftigt under senare år och nu uppgår till 0,8 procent av befolkningen.

Putins anspråk är stora och hans trohet mot sanningen, mot internationella avtal och mot internationella lagar är inte imponerande. Under den senaste veckan har lögnerna stått som spön i backen. Amerikanska Utrikesdepartementet sammanfattade tio falska påståenden av Putin:
1. Putin: Ryska styrkor på Krim handlar endast för att försvara ryska militära installationer. Det är ryska civila som agerat och lagt under sig infrastruktur och militära anläggningar. Fakta: Ryska säkerhetsstyrkor är kärnan i de militära operationerna på Krim. De kör omkring i ryskregistrerade militärfordon och soldaterna medger att de är från Ryssland när de tillfrågas av media eller den ukrainska militären. I strid mot folkrätten har de dock inga nationalitetsbeteckningar på sina uniformer.
2. Putin: Rysslands handlande ligger inom ramen för 1997 års vänskapsavtal mellan Ukraina och Ryssland. Fakta: I avtalet åtar sig Ryssland att respektera Ukrainas terriotoriella integritet.
3. Putin: Oppositionen höll inte fast vid överenskommelsen från 21 februari med förre presidenten Janukovitj. Fakta: Putin medgav själv den 4 mars att Janukovitj inte har någon politisk framtid. Även medlemmarna i Janukovitjs eget Regionernas parti röstade för att avsätta Janukovitj i det ukrainska parlamentet (Rada), som avsatte Janukovitj med 82 procents majoritet.
4. Putin: Hundratusentals människor flyr Ukraina och söker asyl i Ryssland. Fakta: Det finns inga som helst belägg för detta. Gränserna har varit lugna och tillfrågade gränsvakter har inte sett de av Putin påstådda flyktingströmmarna.
6. Putin: Etniska ryssar är hotade. Fakta: Det finns inga rapporter om detta annat än i ryska statskontrollerade media. Det ukrainska parlamentet röstade visserligen för att avskaffa ryska som officiellt språk, men interimspresidenten Oleksandr Turtjynov vägrade att skriva under lagen vad avser regionala tillämpningar.
7. Putin: Ryska baser hotas. Fakta: Ryska militära installationer har inte angripits och den nya ukrainska regeringen har uttalat att de håller sig till ingångna avtal om ryska baser i Ukraina (främst den stora ryska flottbasen i Sevastopol, avtalet om den gäller fram till 2042).
8. Putin: Det har förekommit massiva attacker mot kyrkor och synagogor i södra och östra Ukraina. Fakta: Religiösa ledare försäkrar att det inte förekommit några angrepp på religiösa byggnader i Ukraina. Även den del av den ukrainsk-ortodoxa kyrkan som hör till Patriarkatet i Moskva stöder den nya regeringen. Judiska organisationer i södra och östra Ukraina har inte sett någon ökning av antisemitiska händelser.
9. Putin: Kiev försöker destabilisera Krim. Fakta: den nya ukrainska regeringen har agerat med återhållsamhet. De ryska trupperna på Krim har i motsats till de ukrainska lämnat sina baser och ingripit. Det utsända sändebudet från Kiev, till det regionala parlamentet i Simferopol, Petro Porosjenko, stoppades och släpptes aldrig in i parlamentet för att föra en dialog.
10. Putin: Det ukrainska parlamentet kontrolleras av extremister och terrorister. Fakta: Parlamentet är den mest representativa institutionen i Ukraina. De flesta lagstiftningsåtgärderna har antagits med stor majoritet, också med stöd av ledamöter från östra Ukraina. De extremistgrupper som märktes i periferin på Maidan-torget i Kiev är inte representerade i parlamentet.

Avslutningsvis kan nämnas att den nye rysk-influerade premiärministern på Krim, Sergej Aksjonov, företräder partiet “Rysk enhet”. Partiet fick tre platser i Krims parlament på 100 ledamöter i valet 2010.