I juni påbörjades den länge emotsedda ukrainska motoffensiven. Den har sedan dess inte gett mycket resultat. Men inte heller Ryssland har varit framgångsrikt.

Redan innan motoffensiven sattes igång hade ryssarna (med enorma insatser i manspillan) genom Wagner-gruppen erövrat staden Bachmut. Staden är idag i stort sett jämnad med marken, men ukrainarna har trots det gjort stora ansträngningar för att återerövra den. Trots tal om offensiva operationer vid Bachmut har Ukraina enligt de senaste kartorna från Institute for the Study of War inte återtagit något område innanför Bachmuts kommungräns.

Något bättre har det gått för Ukraina vid området i närheten av den lilla byn Robotyne. Den enda ort som sedan juni befriats av Ukraina. Det har hävdats att Ukraina i närheten av Robotyne skulle ha tagit sig igenom de tre ryska försvarslinjerna och att landet skulle ligga öppet för fortsatt offensiv. Men på två månader har inget hänt, även om man för en månad sedan talade om att ukrainarna närmade sig den lilla staden Verbove. Men tyvärr har offensiven stannat upp och Verbove är idag lika avlägset (knappt 5 km) för ukrainarna som för en månad sedan. Området kring Robotyne är cirka 5×20 km stort och mer har det inte blivit av den ukrainska offensiven i det området.

Det är fortfarande 50-100 km kvar till Svarta havet och den ryska förbindelseleden mellan Ryssland och Krim är fortfarande öppen.

Vad Ukraina lyckats med är att med robotar nå framgång mot den ryska flottan på Krim. Ryssarna har delvis tvingats dra tillbaka den från Krim till det ryska fastlandet. Men någon egentlig offensiv mot Krim har inte kommit igång.

Under förra året lyckades Ukraina ta sig framåt öster om Ukrainas näst största stad, Charkiv. Men i år har ryssarna sakta tagit tillbaka en del av de områden som ukrainarna tidigare befriat. Vad som såg ut som en ukrainsk möjlighet att befria Svatove och Kreminna har förvandlats till ett ryskt hot mot Kupjansk.

Vid den stora Dnjepr-floden lyckades Ukraina i våras befria hela den högra stranden, inklusive provinshuvudstaden Cherson. Men ryssarna sprängde den stora Nova Kakhovka-dammen och la stora ytor under vatten. Ukrainarna har på senare tid lyckats erövra några små brohuvuden på vänstra stranden av Dnjepr, men det har aldrig varit tal om någon offensiv ner mot Krim. Ryssland har från sina positioner på vänstra stranden bombarderat Ukraina på högra stranden. Det har också varit en hel del flyganfall. Artilleribeskjutningen har varit intensiv även mot den lilla Gammalsvenskby som helt saknar militäranläggningar och där redan 90 procent av invånarna flytt. Det bor nu bara ett par hundra personer i Gammalsvenskby, som trots detta utsätts för återkommande artilleribeskjutning.

Sammanfattningsvis kan man säga att fronten fastnat och att varken Ukraina eller Ryssland gör några framsteg.

Bild: Den sönderbombade Gammalsvenskbyn i Ukraina