Media visar sina sympatier för Ukraina också när de rapporterar om hur det går i kriget. Stora förhoppningar ställs till den pågående ukrainska offensiven. Förhoppningar som säkert väcktes av ukrainska framgångar i höstas då stora framgångar vanns i området mellan Charkiv och Luhansk oblast och när området på Dnjeprs högra strand befriades från ryska ockupanter. Tyvärr tycks den pågående ukrainska offensiven inte alls ha samma framgångar som offensiven i våras.

Luhansk. I höstas återerövrade ukrainska trupper området öster om Ukrainas näst största stad, Charkiv. Man tog till och med en liten del av tidigare ryskockuperade Luhansk oblast (ungefärlig motsvarighet till län). Under senare veckor har det varit ryssarna som gjort mindre framsteg i området och snart kontrollerar man återigen hela Luhansk oblast.

Bachmut ligger i västra Donetsk oblast. Det har sagts att staden (som nu är helt jämnad med marken) inte har någon strategisk betydelse, vilket är fel, Den som håller Bachmut har fritt fram västerut (Ryssland) eller österut (Ukraina). Bachmut erövrades av ryssarna med hjälp av Wagner-styrkor i juni 2023. Det har sedan från Ukraina hävdats att man gjort framsteg i striderna kring Bachmut. Men i senaste lägeskartan från Institute for the Study of War håller ryssarna fortfarande hela Bachmut. Inget märks av påstådda ukrainska framgångar.

Melitopol ligger cirka 70 km från ukrainsk-kontrollerat område, men från Melitopol är det ytterligare ett par mil till havet (Azovska sjön). Melitopol har varit en av riktningarna för den ukrainska offensiven, men de ukrainska trupperna har bara tagit sig fram någon kilometer i riktning mot Melitopol.

Mariupol ligger vid Azovska sjön och erövrades av ryssarna förra året. Genom erövringen av Mariupol fick ryssarna en landförbindelse mellan Ryssland och Krimhalvön. Ett återtagande av Mariupol har setts som strategiskt viktigt för Ukraina, eftersom det skulle bryta ryssarnas landförbindelse till Krim. Det har dock gått trögt med den ukrainska offensiven.. Det är cirka 70 km från ukrainskt-kontrollerat område till Mariupol och av den sträckan har Ukraina bara tagit sig fram ett par kilometer.

Cherson. Den 22 november 2022 befriade ukrainska trupper hela Cherson oblast på högra Dnjepr-stranden, inklusive huvudorten Cherson. Ukrainarna har dock inte lyckats återta områden på vänstra Dnjepr-stranden, delvis på grund av sprängningen av Kakhovka-dammen.

Gammalsvenskby. Byn där det fortfarande finns några svensktalande kvar ligger på Dnjeprs högra strand. Området ockuperades tidigare av ryssarna, men befriades under förra höstens offensiv då Ukraina tog tillbaka hela Cherson oblast väster om Dnjepr. Invånarna i Gammalsvenskby har reducerats från ett par tusen till cirka 300. Trots att byn helt saknar militär betydelse (näringslivet handlar helt om jordbruk) beskjuts byn kontinuerligt av ryska styrkor som ligger på andra sidan Dnjepr. Gammalsvenskby ligger några mil uppströms Kakhovka-dammen och området drabbades därför inte av översvämningar, utan tvärtom, vattnet sjönk undan när dammen sprängdes.

Krim. Tidigare kunde inte Ukraina av avståndsskäl angripa mål på Krim. Detta har dock ändrats på senare tid och flera militäranläggningar och ammunitionslager har sprängts. Två gånger har man också lyckats spränga delar av Kertj-bron som utgör Rysslands främsta transportled för förnödenheter och soldater till kriget.