Den i alla avseenden överlägsna ryska krigsmakten har gått förvånansvärt trögt under den första veckan av invasionen av Ukraina. Men inledningsvis satte man in bara en tredjedel av de ansamlade trupperna, under de senaste dagarna har insatsen fördubblats. Ryssland verkar ha erövrat den ukrainska hamnstaden Cherson, den första strategiskt viktiga erövringen.

Det är svårare än i andra konflikter att få fram uppgifter om utvecklingen. Båda sidor sprider ”information” som det inte går att sätta tilltro till. På Contras anslagstavla och på Contra Facebook-sida gör vi dock vårt bästa för att få fram aktuell och trovärdig information.

Vi kan konstatera att under den första veckan ligger Ryssland långt efter sina krigsmål. Dock är den ryska krigsmakten fortfarande personellt och materiellt överlägsen. Den kan hålla på länge än.

Vi kan också konstatera att även om försvaret kring Kiev och Charkov varit hyfsat, så har den ukrainska sidan inte nämnvärt slagit till mot den 65 km långa ryska konvoj som riktat sig mot Kiev. Konvojen verkar visserligen ha stannat av, men det kan mycket väl vara ryska logistikproblem mer än ukrainskt försvar som ligger bakom detta.

Stridsmoralen är mycket bättre på den ukrainska sidan, men frågan är om det räcker. Dessutom tillkommer omvärldens starka rektion, en reaktion som nog överstiger vad Putin förväntat sig. Men notera att både Kina och Indien lade ner sina röster i gårdagens omröstning i FNs generalförsamling, där de riktiga Putin-kramarna (nej-röstarna) omfattade Ryssland, Belarus, Eritrea, Nordkorea och Syrien.

Neutralitet dödar. Bild från manifestation på Sergels torg i Stockholm den 2 mars. Foto: C G Holm.