Media har på senare tid gått till attack mot Polisen när den inte gör sitt jobb. Antalet poliser har ökat med flera tusen under de senaste åren, men antalet uppklarade brott har inte ökat. Polisen är uselt organiserad och har inte visat förmåga att utnyttja sina ökade resurser. Det förtjänar rejäl kritik.

Men media attackerar också Polisen när den gör sitt jobb. Staten har i alla civiliserade länder våldsmonopol med vissa väldefinierade undantag som ger rätten att använda våld till väktare under vissa förutsättningar och till privatpersoner under andra än mer begränsade förutsättningar. Men den generella våldsanvändningen i samhället är förbehållen Polisen för inre fiender och militären för yttre fiender.

Polisens uppgift är att se till att vi kan fortsätta att leva i ett civiliserat samhälle. Att lagen upprätthålls.

På senare tid har Polisen fått löpa gatlopp för att den gör vad den ska göra.

Några exempel. Efter ett rån mot en guldsmedsbutik i Södertälje, som låg alldeles intill en polisstation, ryckte Polisen ut för att stoppa rånarna. Rånarna som hade varit tungt beväpnade i guldsmedsbutiken plockade fram en Kalashnikov, ett automatvapen som inte används legalt av någon i Sverige. Poliserna sköt ihjäl en av rånarna och grep senare några av hans kumpaner. Det visade sig senare att vapnet var en naturtrogen replik som det inte gick att skjuta med. Inne i guldsmedsbutiken hade dock rånarna skjutit med ett annat vapen. Kritiker hävdade att det var fel av Polisen att skjuta mot rånarna. Argumenten växlade från att det aktuella vapnet var ofarligt (trots att det naturligtvis uppfattades som livsfarligt av poliserna som fick det riktat mot sig, och det på en gågata med massor av “civilister” ute), till att Polisen i största allmänhet inte skall använda vapen. En internutredning visade senare att Polisen handlat rätt. Vilket inte hindrade Polisens kritiker från att fortsätta kritiken.

Ett stort problem för Stockholms skattebetalare är att dräggen anser sig ha rätt att planka in på Tunnelbanan. Åtskilliga åker dessbättre fast. Smitarna får ett inbetalningskort för att betala böter, namn och adress noteras. Det är naturligt att kontrollanterna då kräver legitimation. De som inte kan legitimera sig får finna sig i att bli föremål för ytterligare kontroll, så att identiteten kan fastställas. Ett litet fåtal av de som inte kan (eller vill) legitimera sig är illegalt i Sverige. Det är tillåtet att besöka Sverige, men bara om vissa villkor uppfylls. För personer som inte är EU-medborgare gäller att man inte får vistas mer än tre månader i landet om man inte har uppehållstillstånd (för dem som kommer från vissa länder gäller dessutom krav på visum). För alla gäller krav på pass. Den som har sökt asyl i Sverige får stanna under tiden ansökan prövas, vilket kan ske i hela tre instanser. Den som efter en noggrann och rättssäker prövning inte får tillstånd har inte behov av skydd här i landet. En del personer vägrar att finna sig i det och stannar illegalt i landet. De begår då ett brott enligt 20 kapitlet i Utlänningslagen. Polisens uppgift är att se till att lagen upprätthålls och se till att de som ej har rätt att vistas i Sverige inte befinner sig här. När en person ertappats för att ha plankat på Tunnelbanan och sedan inte kan legitimera sig är det en rimlig presumtion att personen inte befinner sig med laglig rätt i landet. När Polisen har genomfört kontroller visar det sig att hela en tiondel av de som kontrolleras faktiskt saknar rätt att vistas i landet. Det är fritt fram att tycka att vår invandringslagstiftning ska se annorlunda ut. Men så länge den ser ut som den gör är det självklart att Polisen ska se till att lagen följs. Om brottslingarna åker tunnelbana eller sitter på en parkbänk spelar ingen roll. Den som fuskat på Tunnelbanan och inte kan legitimera sig har skapat skälig misstanke kring sin egen person. De indragna poliskontrollerna på Tunnelbanan bör snarast återupptas och de polischefer som föranstaltat om att Polisens brottsbekämpande verksamhet ska upphöra på Tunnelbanan bör snarast försättas i en tjänst som inte är skadlig för laglydnaden i landet.

Polisen i Enköping upptäckte tidigare i veckan en bil som framfördes trafikfarligt. De kontrollerade bilen med ledningscentralen och fick veta att bilen något tidigare varit inblandad i en smitning på en bensinstation några mil norrut, i Uppsala. Polisen tog upp jakten och den jagade bilen fortsatte söderut mot Strängnäs. Vägen mellan Enköping och Strängnäs har tre rörliga broar, så för en flyende skurk är det inte den mest välbetänkta vägen att fara. Polisen bad också brovakten att stänga av bron. Vilket gjordes genom att bron öppnades. 600 meter innan bron finns ljussignaler och varningsskyltar och 100 meter innan bron finns bommar med varningssignaler. Hastigheten är där nersatt till 50 km i timmen, främst beroende på att vägen är kurvig och därmed naturligt begränsar hastigheten. Åtminstone en bil hade stannat vid bommarna. Skurkarna stannade inte, de körde över i vänsterfilen för att komma runt den bil som stannat, körde igenom bommarna och sedan rätt ut i farleden. Bilen krossades, sjönk och skurkarna drunknade. Det var fråga om två småskurkar där den ene till och med hade yrke “kriminell” som presentation på sin Facebook-sida. Bägge knarkade och den ene väntade på åtal i ett narkotikamål. Drogfylla kan ha påverkat deras körsätt. Konsekvenserna av bensinstölden blev höga för skurkarna. Men Polisens uppgift här var att se till att fordonet (som hade körförbud efter senaste besiktningen) inte framfördes på ett trafikfarligt sätt. Det är en angelägen uppgift för Polisen att fullfölja, utan att behöva drabbas av kritik.

Kvaliteten på landets poliser har höjts avsevärt under senare decennier. Kling och Klang kommer inte in på Polishögskolan och den gamla stammen av poliser som var mindre välmöblerade i huvudet lyser numera i stort sett med sin frånvaro (därmed en hel del ont sagt om den stora skaran av pensionerade poliser). Men ibland finns det fortfarande personer som begår grova misstag i sin tjänsteutövning. Ett sådant fall var när Polisen sköt livligt in på ett gym på Birger Jarlsgatan i Stockholm, när man jagade rånare ute på gatan. Saken är utredd och den polis som sköt ställs inför rätta. Rätt så. När Polisen har våldsmonopol måste det skötas med största omsorg.