Terrordådet mot det malaysiska flygplanet över Ukraina är på sitt sätt värre än en del islamistiska dåd, i den meningen att islamisterna är ute efter att slå ihjäl folk för att skapa terror. Så vitt kan bedömas är dådet i Ukraina främst beroende på klantighet och bristande kunskaper hos personer som fått tillgång till alltför potenta vapen. Terroristerna visste inte vad de gjorde. Likafullt blev det 298 offer för dådet.

Märkligt nog har inte termen “terrorism” kommit till användning, annat än i ukrainska uttalanden. Istället skriver media om “flygkraschen” i Ukraina. Som om dåden den 11 september 2001 var fyra “flygkrascher”. Den beteckningen har vi inte sett. När det gäller den 11 september talar man om vad det var. Terrordåd.

I avvaktan på fortsatta undersökningar kan det finnas anledning att inte göra alltför tvärsäkra uttalanden om vad som hänt. Men så här kan händelsen sammanfattas på nuvarande kunskapsnivå.

Det malaysiska flygplanet skjuts ned av en rysktillverkad robot av typen Buk. Ukraina och Ryssland har bägge tillgång till systemet. Ukraina har haft svårt att säkert kontrollera sin egen vapenarsenal, där vapen på många ställen fallit i rebellernas händer. Men i det här fallet är det av allt att döma inte erövrade ukrainska vapen det handlar om. Buk-batterier fördes bara någon dag innan nedskjutningen över gränsen från Ryssland. De hanterades av uppenbart inkompetent personal. Personal som inte förstod att det handlade om ett civilt flygplan. Trots att det är så enkelt som att gå in på sidan www.flygradar.se för att avläsa vad som händer i luftrummet. Klickar man på flygplanssymbolerna på kartan (som uppdateras en gång i minuten) får man genast rätt på vilket flygbolag det är och vilken flygplanstyp, avreseort och mål samt höjd och hastighet. (Öppnar man den svenska versionen av detta internationella program kommer plan nära Sverige upp först, men väntar man en stund kommer även det ukrainska och ryska luftrummet upp). Även den som inte gjort den enkla kollen på internet kan lätt inse att ett flygplan på 10.000 meters höjd inte har något med konflikten i östra Ukraina att göra. Rebellerna hävdade inledningsvis att de skjutit ned ett ukrainskt trupptransportplan av typen An-26. Att tro att ett plan på 10.000 meters höjd 30 km från ryska gränsen med full marschfart mot Ryssland transporterar trupper är mer än lovligt korkat.

Robotsystemet Buk är tekniskt komplicerat och manövreras inte av vanliga värnpliktiga. Men det finns naturligtvis med ett system som varit i bruk i trettio år många som har grundläggande kunskaper i hur systemet fungerar. Men med rostiga eller ytliga kunskaper kan det gå så illa som i det malaysiska fallet.

Roboten avsköts från det lilla av rebellerna kontrollerade området (en remsa på några mil längs ryska gränsen) och det var även i det området som flygplanet träffades och föll till marken. Vanliga handburna luftvärnsrobotar når inte mer än ett par tusen meter upp. Det är sådana robotar som tidigare använts för att skjuta ned ukrainska helikoptrar och något enstaka flygplan. Sådana robotar är chanslösa på den höjd som var aktuell.

Det har tidigare inträffat att militär skjutit ned civila flygplan. Ett fall gällde faktiskt Ukraina. En ukrainsk luftvärnsrobot sköt den 4 oktober 2011 ner ett Tupolev-plan tillhörigt Siberian Airlines på väg från Tel Aviv till Novosibirsk. Ett sovjetiskt jaktflygplan sköt över Kolahalvön ned ett plan tillhörigt Korean Airlines den 20 april 1978 (flertalet passagerare överlevde), och ett annat flygplan tillhörigt Korean Airlines den 1 november 1983 (alla passagerare dog). I de fallen var det fråga om felnavigeringar av det civila flygplanet och brister i det sovjetiska luftförsvarets kommandosystem som låg bakom händelserna. Den 3 juli 1988 sköt ett amerikanskt fartyg ner ett civilt iranskt flygplan. I de tre sistnämnda fallen har man trott att det var militära mål. Men hade i alla fallen lätt kunnat kontrollera att så inte var fallet.

I andra stora konflikter har det varit problemfritt för den civila luftfarten att utnyttja luftrummet. Så flög flygbolagen under hela Vietnamkriget rätt över Vietnam på rutter till bland annat Bangkok och Hongkong. Vietnameserna lyckades skjuta ned flera B-52:or, som opererade på samma höjd som de civila flygplanen, men det oroade inte flygbolagen som visste att det var kompetent personal som hanterade luftvärnsrobotarna.

Rebellerna i Ukraina är självutnämnda, ofta med kriminell bakgrund, och med en skakig kommandokedja. Att sätta avancerade vapen i dessas händer är som vi sett livsfarligt. Ändå är det precis vad den ryska staten gjort.