Systembolaget driver en utstuderad kampanj för att försvara bolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är ytterst märkbart att ett helstatligt bolag driver en politisk lobbykampanj för att en viss politik ska bedrivas.

Än märkligare är att politiker i flera fall anslutit sig till Systembolagets linje. Det är politikerna som ska styra Systembolaget inte tvärtom.

Med näbbar och klor försöker Systembolaget försvara sin priviligierade ställning. Milt sagt korkad blir motståndet mot gårdsförsäljning” av vin och öl. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen beslutat att gårdsförsäljning ska tillåtas, trots att systembolaget hävdar att en sådan försäljning dels skulle vara ett hot mot folknykterheten, dels skulle göra att EU skulle kunna underkänna Sveriges undantag från EUs konkurrenslagstiftning när det gäller försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Vad gäller gårdsförsäljningen kommer den rimligen avse främst dyra och nischade produkter. Sådana som konsumeras av finsmakare inte av missbrukare. Dessutom kan noteras att Finland har samma undantag som Sverige vad gäller monopol för försäljning av alkoholhaltiga drycker och i Finland tillåts gårdsförsäljning utan att EU ifrågasatt monopolet.

För övrigt är det monopolet som borde avskaffas och ersättas med en hälsosam konkurrens. På alla andra marknader är konkurrens ett redskap till konsumenternas fromma, inte till skydd för monopolisters osunda affärsmetoder.

Nyligen föll en dom i Högsta Domstolen om försäljning av vin från det danska företaget Winefinder. Bolaget säljer per nätet högklassiga (och dyra) viner och levererar till dörr hos kunder i Sverige. Winefinders verksamhet var fullt tillåtlig enligt domstolen. Slå vakt om detta och liberalisera lagstiftningen, inte som flera politiker sagt sig önska en motsatt utveckling. Tyvärr handhas frågan i regeringen av förbudsivraren Jakob Forssmed (KD). Han vill se hårda regleringar som gör till exempel gårdsförsäljning ointressant. Dags att sätta honom på plats.

Foto: Blacksta vingård utanför Flen