Radiotjänst i Kiruna driver med drakoniska medel in licensavgifter från alla svenskar som tittar på TV – även dem som inte tittar på Sveriges Television med motiveringen att det är fel med en statligt kontrollerad Television (den propagandakampanj som Sveriges Television själv driver på temat “Fri Television” är så lögnaktig att det är märkligt att inte hela den ansvariga ledningen sitter bakom lås och bom för bedrägligt beteende).

Den statliga TVn brukar skryta om att det är “public service” och att man satsar på sådant som inte kan göras av kommersiella kanaler. När det gällde bevakningen av kronprinsessans bröllop satsade visserligen också TV4 stort, men Sveriges Television satsade större och hade getts ensamrätt till att ha kameror på vissa ställen (bland annat inne i Storkyrkan).

Hela bröllopsarrangemanget var ett stort spektakel i ordets gamla positiva betydelse. Framförallt då kortegen genom Stockholm i bästa sommarskrud med hästar, glassiga uniformer, en kungaslup som är en exakt kopia av en båt från 1700-talet, överflygning av en stridsplansgrupp som var i storlek med ett medelstort europeiskt lands hela flygvapen etc.

Allt mycket bildmässigt och ett utmärkt försäljningsmedel för Sverige som turistland. Dessutom en liten politisk fingervisning att Sverige inte är det jämngrå socialistiska helvete som många amerikaner föreställer sig.
För en gångs skulle fanns det dessutom ett rejält internationellt mediaintresse för svenska bilder.

Sveriges Television spelade bort allting genom att ställa orimliga villkor som gjorde att de tre stora internationella nyhetsbyråerna Reuters, AP och AFP inte bara stoppade förmedlingen av bilder, utan över huvud taget stoppade förmedlingen av nyheter om det som hände i Stockholm. Visserligen ingick programmen i Eurovisionens programutbyte, men det gäller bara Europa. CNN hade dessutom en egen bevakning, men det var ju trots allt bara ett par journalister här, som inte kunde täcka helheten. Och Fox, USAs mest sedda nyhetskanal, hade behövt förlita sig på vad de fått via någon av de internationella byråerna. För att inte tala om Japan, Australien, Brasilien (där ju många ser på Victoria främst som kvartsbrasilianska)… Av allt detta blev det intet.

Som licensbetalare har svenska folket betalat enorma summor för bevakningen av evenemanget. Som skattebetalare har vi också varit med och betalat vår beskärda del. Det hela skulle ha kunnat ge en ganska god nettointäkt genom ökat värde för varumärket Sverige, som vi ju äger tillsammans. Dessutom klirr i kassan för dem som arbetar i turistbranschen och turistbranschens alla underleverantörer, med därav följande lindringar i skattebördan för oss andra.

Sveriges Television spelade bort vår stora investering och kastade den i papperskorgen. Det är dags att hantera Sveriges Television som de förtjänar, att lägga ner hela rasket och öppna för en fri television!