Opinionsundersökningarna inför valet ger varierande resultat. Det innebär att det kan bli en hårfin seger för ena sidan. Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ kan avgöra valet – och bägge bör få fler röster för en lycklig utgång av valet!

Sverigedemokraterna står stenhårt bakom den gamla typen av välfärdspolitik och statlig kontroll som Socialdemokraterna successivt har övergivit. Kryddat med lite kritik mot invandringspolitiken. Det innebär att partiets rekryteringsbas till allra största delen ligger i de socialdemokratiska kärnområdena, områden där det bor många LO-medlemmar med låga inkomster. Studier som gjorts i Skåne efter förra valet visar att Sverigedemokraterna där fick flest röster i de valdistrikt där Socialdemokraterna tidigare hade högst rösteandel. Det innebär att ytterligare röster till Sverigedemokraterna i huvudsak innebär färre röster till Socialdemokraterna. Framgångar för Sverigedemokraterna hotar Socialdemokraternas maktinnehav och det är säkert inte utan anledning som Socialdemokraterna så här i valrörelsens början kastat in lite köttbitar åt den invandringsfientliga opinionen.

Feministiskt Initiativ tar å sin sida röster från Vänsterpartiet och i viss utsträcklning Miljöpartiet. Om Feministiskt Initiativ vann rejäla framgångar skulle det i bästa fall leda till att kommunisterna inom Vänsterpartiet hamnar under fyraprocentsspärren. Alldeles bortsett från om Vänsterpartiet hamnar över eller under spärren innebär alla röster Feministiskt Initiativ kniper, minskat inflytande för extremisterna i Riksdagen.

Vi kan ju vara trygga för att varken Sverigedemokrater eller Feministiskt Initiativ klarar fyraprocentsspärren. Det finns alltså gott om utrymme för de här småpartierna att ta för sig av andra skadliga partiers röstunderlag, utan att vi själva ska drabbas av dem.

Junilistan då? Där kan man nog räkna med att de flesta rösterna tas från den borgerliga sidan, men andelen före detta socialdemokrater är inte obetydligt. Junilistans effekt på majoritetsförhållandena är därför inte lika entydig som effekten från Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ.