Det verkar som om Turkiet till slut accepterar Sverige som medlem i NATO. Självklart bör Sverige vara med i NATO. Men frågan är vad Turkiet har där att göra. Det turkiska medlemskapet var i stort sett en belöning för goda turkiska insatser på FN-sidan i Korea-kriget i början av 1950-talet.

Svenska politiker har under NATO-diskussionerna visat en svaghet som vi inte välkomnar.

Utrikesminister Tobias Billström och därmed utrikesdepartementet har mer eller mindre tagit avstånd från att bränna Koranen. Trots att det är tillåtet enligt svensk lag. Vi behöver departement som håller sig till svensk lag – alternativt föreslår en ändring av lagen.

Och i det aktuella fallet är det viktigt att slå fast att Koranen är en ondskans skrift. Låt oss slå vakt om svensk kultur och se till att Koranen inte har i vårt land att göra. Inte minst angeläget är att tala om för potentiella invandrare med faiblesse för Koranen att de inte är välkomna i Sverige om de behåller sin tillgivenhet för Koranen.

Sverige är ett land som byggts upp på kristna värderingar och det är något som både kristna och sekulära svenskar ställer sig bakom.

Bild: NATO-flaggan