Det finns många terrorister och terroristsympatisörer i vårt land. SÄPO har koll på en del, men långtifrån alla.

Några sitter i fängelse för “vanliga” brott. Men de flesta har kommit hit och ligger lågt. För att när tiden är mogen gå till attack mot oskyldiga civila. I första hand i Europa. Gissningsvis inte i Sverige. Frånsett behovet av “lokal kompetens” när det gäller språk, logistik och val av lämpliga mål, föredrar terrorister att försvinna från landet efter utfört dåd. Det blir lättare att komma undan polisen då. Terrorister från Sverige kommer därför i första hand att begå sina terrordåd i andra länder. Terrorister från andra länder kan däremot mycket väl komma hit för att begå andra terrordåd.

Sverige är fantastiskt heter det. Och det gäller inte minst att vårt land är fantastiskt inbjudande för terrorister. Av så kallade asylsökande saknar 88 procent identiteshandlingar. Det ger nämligen störst chans att krångla sig förbi Migrationsverkets regler. Och verket låter de som saknar ID-handlingar stanna i långt större utsträckning än de som har ID-handlingar. Av de 88 som saknar ID-handlingar är säkert 87 hederliga människor. Men den 88e kan vara en utsänd terrorist som sopar igen spåren efter sig. Varför Migrationsverket ska prioritera dem som inte har sina papper i ordning är svårbegripligt. För alla (och det är de flesta) som kommer till Sverige med flyg har haft sina papper i ordning när de går ombord.

SÄPO har koll på många terrorister. Men har begränsade möjligheter att göra något. Det ser inte minst slapp lagstiftning och en snedvriden mediabevakning till.

Domstolarna ställer beviskraven mycket högt. Ska polisen uppfylla de beviskraven måste man inte sällan “blåsa” sina källor. Och det försvårar det framtida arbetet. Utan att framgången i domstolen är garanterad.

När polisen eller andra myndigheter intresserar sig för misstänkta terrorister är det inte heller svårt för terroristen att vända sig till media och snabbt kabla ut budskapet att terroristen bara är en skötsam familjefar som råkar vara troende muslim. Den grundfalska bilden sprids villigt i kvällspressen och etermedia. För en “svensk” förutsätts vara snäll och inte slå ihjäl oskyldiga människor. Ändå mördas oskyldiga civila gång på gång av personer som har nära kontakter med “svenskar”.

Det finns flera terroristorganisationer som haft Sverige som bas för sin europeiska verksamhet. En av dessa är den GIA, som med terrorn som vapen arbetar för ett fundamentalistiskt islamiskt Algeriet. Gruppen har gjort sig skyldig till ett flertal mord i såväl Algeriet som i Frankrike. Flera har urskillningslöst drabbat privatpersoner som av en slump befann sig på fel plats när GIA slog till. Den palestinska terrororganisationen Hamas har också en fristad i Sverige. De har dessutom utan problem samlat in pengar till Hamas verksamhet i Mellanöstern, bland annat i anslutning till moskén i Malmö. Hamas vill kasta Israels judar i havet. Hamas terrorbombningar har kostat minst 600 oskyldiga människor livet. Ett par av dem svenskar bosatta eller på besök i Israel.

I vårt grannland Norge befinner sig den irakiske mullahn Krekar på fri fot. Han är ledare för en terroristorganisation som är verksam i den kurdiska delen av Irak. Under många år undlät norrmännen att utvisa Krekar, eftersom han kunde förväntas bli förföljd av Saddam Hussein. Nu finns inte Saddam Hussein längre vid makten och inget hindrar norrmännen att skicka Krekar dit han hör hemma, där han skulle möta rättvisan. Men den norska regeringen avstår. Krekar fortsätter sin hatiska predikningar och är en inspirationskälla för terrorister i Irak. Det var hans organisation Ansar al-islam som låg bakom terrorbombningarna i Kirkuk i februari, som riktades mot de två kurdiska partierna KPD och PUK, och som kostade över 100 människor livet.

Sverige – och Norge – är fristader för fundamentalistiska islamiska terrorister. Så länge rättsväsendet, politikerna och media inte inser problemets vidd och vidtar adekvata åtgärder kommer Sverige – och Norge – att förbli medansvariga för mord på oskyldiga människor i Europa, Mellersta Östern, Nordafrika och andra platser. Det är dags att vi tar vårt ansvar och effektivt samarbetar med den internationella koalitionen mot terrorism. Att det skapas både polisiära och legala förutsättningar för att stoppa de terrorister som är verksamma i vårt land.