Tidigare i år slogs näringslivsorganisationerna SAF och Industriförbundet ihop till Svenskt Näringsliv. Chefekonom i den nya organisationen blev Stefan Fölster (dotterson till Nobelpristagarna Alva och Gunnar Myrdal). Innan Fölster började på Svenskt Näringsliv arbetade han för Handelns Utredningsinstitut (HUI), där han bland annat varnade för konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i EMU.

Svenska Dagbladet skrev 1999 att det enligt HUI fanns risk att Sverige skulle drabbas hårt om vi gick in i EMU i en lågkonjunktur. Arbetslösheten kan bli upp till tre gånger så hög som under normala ekonomiska avmattningar hävdade Fölster.

Orsaken är att Sverige inför utsikten att gå med i EMU gjort sig av med alla medel som traditionellt brukar användas för att dämpa ett hastigt konjunkturfall. Enligt Fölster brukade drygt 300 000 jobb gå förlorade när Sverige drabbas av en ”normal” lågkonjunktur, definierad som ett fall i BNP på 1 procent per år under tre år. Men historiska konjunkturfall har alltid kunnat dämpas av devalveringar, räntesänkningar och stigande statsutgifter.

När vi närmar oss ett EMU-medlemskap, kommer kronan att börja stärkas för att till slut låsas gentemot euron inom EU:s växelkursmekanism ERM 2. Dessutom kommer Riksbanken inte att kunna påverka långräntorna i ekonomin med sina justeringar av den korta reporäntan, eftersom långräntorna i stället måste överensstämma med euro-räntorna.

Men viktigast av allt är finanspolitiken. Den är redan kraftigt kringskuren under EUs så kallade stabilitetspakt, som inte tillåter högre budgetunderskott än 3 procent av BNP. Under tidigare svenska lågkonjunkturer har budgetunderskottet tillåtits falla till över 7 procent av BNP. 1992 uppgick underskottet till hela 12 procent.

Summan blir ett högt risktagande med den svenska ekonomin. Enligt HUIs beräkningar riskerar Sverige att bli av med mellan 600 000 och 1 miljon jobb mer om lågkonjunkturen drabbar oss under upptakten till ett EMU-medlemskap (utan tillgång till stabiliseringspolitiska medel) än under vanliga omständigheter.

”Det är egentligen samma argument som anförts som riskerna med ett EMU-medlemskap. Men jag menar att vi får den här situationen redan före ett eventuellt medlemskap, alltså i princip redan där vi står nu”, säger HUI-chefen Stefan Fölster… ”Men jag vill inte anföra det här som ett skäl mot att gå med i EMU, utan snarare som argument för en kraftfullare tillväxtpolitik”, säger Stefan Fölster.

Det var 1999. Vi får se om Stefan Fölster som ny chefekonom i Svenskt Näringsliv kommer att stå kvar vid synpunkterna han hade för två år sedan.