Det kan förefalla som förnuftigt att varna för att resa i kollektivtrafiken i dessa tider av smittspridning. Men staten gör sitt bästa för motsatsen genom att så sent som den 1 mars höja avgifterna för biltullar till de områden där kollektivtrafik utgör det främsta alternativet. Menade staten allvar skulle naturligtvis biltullarna åtminstone tillfälligt upphävas. I syfte att främja folkhälsan.

På liknande sätt är det med flygskatten. De flesta flygbolag har upplevt drastiska minskningar av antalet passagerare. Norwegian och SAS har bägge permitterat 90 procent av sin personal och dragit ned trafiken i motsvarande mån. Flera flygbolag beräknas gå i konkurs och staten ställer upp med ekonomiskt stöd. Men så långt som till att upphäva den skadliga flygskatten sträcker sig inte statens fantasi.

Om tolv dagar (1 april) lägger Ryanair ner sin bas i Nyköping, som har bestått av fem flygplan. Det innebär också en kraftig reduktion av Sveriges flygförbindelser med utlandet. I begränsad utsträckning kommer Ryanair att flyga på Nyköping med flygplan baserade ute i Europa. Ryanair lägger ner två baser i Europa, Stockholm och Nürnberg. Också Tyskland har infört flygskatt. Som en ytterligare följd av flygskatten kommer flygplatsen i Västerås att läggas ned. Den har trafikerats av Ryanair med plan baserade i London och av charterflygbolag. Flera småflygplatser runt om i landet är på goda grunder oroade för sin överlevnad. Efter coronaepidemin kanske det flygbolag som använde sig av flygplatsen inte finns kvar.

Federation of International Employers menar att reaktionen på corona-epidemin är överdriven med tanke på att under epidemins 90 första dagar krävdes 8 000 dödsoffer för corona, samtidigt som

13,7 miljoner människor dog
775 000 undernärda barn dog
315 000 personer dog i fordonsolyckor
125 000 personer dog i influensa
110 000 personer mördades
Bara i USA dog 16 000 personer av förgiftning
Bara i Indien dog 3 000 personer av ormbett

Hade de pengar som satsas på att bekämpa corona-viruset satsats på att ge mat åt undernärda barn hade över 500 000 barn kunnat räddas…

För våra politiker är dock corona ett sällsynt tillfälle att framträda som de stora ledare de vill ge intryck av att vara. Stefan Löfven framträder var och varannan dag för att lansera nya åtgärder och för att framstå som en landsfader. Anmärkningsvärt är att Sverige när det gäller faktiskt vidtagna åtgärder legat långt efter jämförbara länder som Danmark, Norge och Tyskland. Det som den svenska politiska ledningen ansåg vara fel när det för en vecka sedan genomfördes i Danmark och Norge blir plötsligt högsta visdom och införs också i Sverige. Med en ny presskonferens där Löfven framträder och inte låtsas om vad han sa för bara en vecka sedan. Det hela verkar vara mest ett spel om mediautrymme, ingen tycks veta vilka åtgärder som är de rätta.

Bild: Centers for Disease Control and Prevention