I samband med höjningen av terrorhotsnivån från nivå 3 till nivå 4 har det framkommit att varken statsministern eller utrikesministern är beredda att stå upp för svenska värderingar. De verkar så skakade av främmande regimer (diktaturer) och främmande religioner att de är beredda att ändra svensk lagstiftning för att minska terrorhotet mot vårt land.

Är svenska folket inte berett att stå upp för svenska värderingar och svensk lagstiftning istället för att underdånigt krypa för främmande diktaturer?