Om du ringer upp valfri myndighet i Sverige möts du av en telefonsvarare som säger ”For English press 9”. Många myndigheter har dessutom speciella telefonnummer för den som vill tala ett annat av ofta ett tjugotal språk som arabiska, finska, somaliska, persiska eller polska. Ibland möts den svensktalande av en maskin som inte förstår svenska, åtminstone inte svenska dialekter, om du i det fallet säger att du vill tala med en levande människa kopplas du tillbaka och ombedes att upprepa din förfrågan, med lika liten framgång som förut.

Om du ringer upp den nederländska skattemyndigheten och försöker tala något annat språk än nederländska blir du istället – oftast på utmärkt engelska – hänvisad till att återkomma och tala nederländska eftersom myndigheten bara kommuninicerar på nederländska.

Om du flyttar till den franskspråkiga kanadensiska provinsen Québec har du möjlighet att kommunicera med myndigheterna på engelska de första sex månaderna du bor i provinsen. Sedan förutsätts du ha lärt dig franska.

När Sverige för några decennier sedan införde regeln att man inte behövde kunna ett ord svenska för att bli svensk medborgare hade en utredning klargjort förhållandena i många andra länder. I Nederländerna gällde till exempel att medborgarskap skulle ansökas muntligt. Om man kunde framföra sitt ärende till en livs levande tjänsteman så att han/hon förstod vad det handlade om kunde man tillräckligt med nederländska för att bli godkänd.

Andra länder, som Tyskland och USA, har medborgarskapsprov som förutom språket innehåller grundläggande frågor om samhällsförhållanden. Frågorna är inte särskilt svåra, den som skriver dessa rader har haft tillfälle att pröva både det tyska och det amerikanska provet och svarat så att resultatet med god marginal skulle bli godkänt.

I Sverige krävs i stort sett bara att man fyller i en blankett (på nätet om man så vill), betalar 1.500 kronor och bevisar att man lagligt bott fyra år (två år för nordiska medborgare) i landet. Eftersom blanketten skickas in räcker det med att barnen fyller i blanketten åt mamma eller pappa. De behöver inte visa några som helst kunskaper i svenska. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på Migrationsverkets hemsida på 32 språk utöver svenska!

Ansträngningarna att integrera den som flyttar till Sverige är alltså så gott som obefintliga. Du kan leva decennier i landet och vara svensk medborgare utan att kunna ett ord svenska. Du har rösträtt i allmänna val utan att kunna ett ord av den politik som partierna förespråkar.