Sosseriet en samhällsfara –
men Göran Persson tar bort de värsta utväxterna

Göran Persson har ändrat i regeringen. I korthet försvann Margareta Winberg och ersattes av Laila Freivalds. Ingen Contra-läsare kan rimligtvis påstå att det var annat än en förbättring, men vad gör Marita Ulvskog i regeringen? Hon är nu den sista resten för en skamfläck i Sveriges historia, “68-vänstern”.

Laila Freivalds blev för tre år sedan offer för sosseriet i sin värsta form. Anna Lindh blev det straxt före sin död.
När Laila Freivalds köpte sin hyreslägenhet uppträdde hon som alla förnuftiga människor skulle ha uppträtt i den situationen. Det blev ett ramaskri bland hennes partikamrater. Hon köpte en lägenhet som såldes efter beslut av den borgerliga majoriteten i Stockholms stad. Freivalds tvingades avgå. Inte för att hon genomdrivit en lag som skulle försvåra just sådana försäljningar, utan för att hon köpte en lägenhet som faktiskt såldes trots Freivalds lag. Rabiata socialdemokrater krävde att hon skulle vara hyresgäst, precis som om bostadsrättsägare skulle vara sämre människor. Oppositionsledaren Annika Billström gick i bräschen för kritiken mot Freivalds, men idag har hon tydligen förlåtit henne. HSB Persson har satt Billström på plats. När Freivalds första gången åkte ut som justitieminister (efter socialdemokraternas valförlust 1991) tog hon anställning vid den amerikanska advokatbyrån Baker McKenzies Stockholms-kontor. När hon åkte ut andra gången blev hon VD i en arbetsgivarorganisation, som då hade namnet Teatrarnas Riksförbund. Inte vad det rabiata sosseriets företrädare förväntar sig av en före detta socialdemokratisk minister.
Straxt före euro-omröstningen skrev Anna Lindh en artikel i Dagens Nyheter för euron tillsammans med Ericssons VD Carl-Henric Svanberg. Återigen blev det våldsamma protester från det traditionella sosseriets företrädare. Hur kunde en sosse göra gemensam sak med en direktör? Än värre blev det när Svanberg hälsade på Lindh med en informell kindpuss när de skulle delta i ett gemensamt arrangemang. Det är självklart att landets utrikesminister ska ha goda kontakter med chefen för landets i särklass största exportföretag. Men det kan inte accepteras i sosseriets Sverige.

Vi brukar inte gilla vad Göran Persson företar sig. Men den senaste regeringsombildningen har sina goda sidor. Han skickar den värsta bolsjeviken i regeringen till andra sidan jordklotet (men låter dessvärre den näst värsta sitta kvar) och han väljer en utrikesminister som följer den gamla i spåren när det gäller att ta rejält och handgripligt ta avstånd från det förlegade sosseriet, där somliga partimedlemmar anser att endast goda socialdemokrater kan vara pålitliga svenskar.