Socialdemokraterna brukar berömma sig över att de var först med att i praktiken införa John Maynard Keynes ekonomiska teorier under 1930-talskrisen. En politik som påstås ha lindrat krisen. Så enkelt var det inte, nationalekonomen Bertil Ohlin, senare både ordförande i Folkpartiet och Nobelpristagare i ekonomi, var den som gick i bräschen för Keynes politik i Sverige. Och det är dessutom ytterst tveksamt om det verkligen var den som fick fart på ekonomin.

Keynes teori går ut på att låta budgetunderskottet öka under lågkonjunktur för att genom ökad konsumtion få fart på ekonomi och sysselsättning och tvärtom under högkonjunktur skapa ett budgetöverskott för att lugna ner ekonomin och dra ner på inflationen. Under 1970-talet var det många även på högerkanten som kapitulerade inför Keynes teorier och till och med USAs republikanske president Richard Nixon sa 1971 att han var Keynesian. Om “alla” var keynesianer på 1970-talet så blev teorierna helt ute på 1980- och 1990-talen. Men socialdemokraterna höll hårdnackat fast vid Keynes tänkande. Ända till den 9 september 2009 då Mona Sahlin och Thomas Östros på DN Debatt vände upp och ner på vad som varit socialdemokratisk politik i åttio år. Istället för att blåsa på under en lågkonjunktur ska man höja skatterna, något som kommer att fördjupa krisen och förlänga problemen. Om Du inte tror det, läs själv på http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-vill-hoja-skatterna-for-att-sakra-jobb-och-valfard-1.948180

Socialdemokraterna ska nu fixa allt genom höjda skatter. Och det är höginkomsttagarna som ska betala genom höjda skatter på inkomster över en miljon, fastighetsskatt på villor värda mer än 6 miljoner och återinförd förmögenhetsskatt. Bland annat.

Mona Sahlin har en yrkesmässig bakgrund som restaurangbiträde på Svenska Dagbladets personalrestauranmg och av henne ska vi väl inte begära så mycket när det gäller ekonomisk analys. Men Thomas Östros är fil lic i nationalekonomi och av honom kan man begära en minimal insikt i ekonomi.

Se här. Vi har tittat på Statistiska Centralbyråns statistik över inkomsterna i Sverige. År 2007 (senaste året det finns statistik för) fanns 36.028 personer med en inkomst över 1 miljon kronor. I genomsnitt tjänade de 1.621.000 kronor, dvs 621.000 kronor i skiktet över 1 miljon. Den totala inkomsten över 1 miljon var 22 miljarder kronor och på den betalade de redan 13 miljarder kronor i skatt. Om man tänker sig att man höjde skatten på inkomster över 1 miljon från 58 till 63 procent skulle det ge statskassan 1,1 miljarder kronor. Om man höjde skatten från 58 till 98 procent skulle det teoretiskt ge statskassan 8,8 miljarder. Men då har man glömt bort att inkomsterna skulle sjunka drastiskt eftersom ingen vill tjäna pengar om skatten är 98 procent. En realistisk skatteökning för personer med en inkomst över 1 miljon (5 extra marginalskatteprocent) skulle öka skatteintäkterna med 1,1 miljard på sammanlagda skatteintäkter av 1493 miljarder kronor. Skulle det ha någon betydelse för statsfinanserna? Herr Östros behagar skämta oss aprillo!
Samma med fastighetsskatten på villor med taxeringsvärde över 6 miljoner. Statistiska Centralbyrån har släckt ner sina gamla uppgifter om fastighetsskatten, eftersom ingen fastighetsskatt av den gamla sorten tas ut. Antalet villor med ett marknadsvärde över 8 miljoner (vilket ska motsvara ett taxeringsvärde på 6 miljoner) räknas möjligen i tusental. Även med dubbla den gamla fastighetsskatten (som var 1 procent) skulle det inte ge mer än 500 miljoner kronor (antagande att det handlar om 5000 villor och med ett taxeringsvärde på 11 miljoner styck).

Slutsatsen är att socialdemokraternas skatteförslag är löjliga. De har ingen som helst betydelse för statens finanser. Jobbskatteavdraget är på 80 miljarder kronor!