Runt om i Europa faller sympatierna för de socialdemokratiska partierna. Det är inte lätt att göra en rättvis jämförelse mellan de olika länderna eftersom den nationella politiken varierar och kriser och skandaler i hög grad påverkar valen. Konkurrensen är också högst varierande. Ibland finns det närstående partier som får betydande röstetal, ibland inte.

Vi ger oss dock på ett försök att se hur det gått för de socialdemokratiska partierna och att vi kan se fram mot en ljusnande framtid i många europeiska länder. Tyvärr har de svenska socialdemokraterna lyckats behålla sitt stöd i Sverige bättre än i många andra länder. Till inte liten del beror detta på att socialdemokraterna i många invandringstäta områden i Sverige har röstsiffror på 70-80 procent. Många invandrare är bra för (S) och på olika sätt försöker man främja en hög invandring. Något som varit mindre framgångsrikt för socialdemokrater i andra länder.

I Danmark nådde socialdemokraterna 36 procent vid folketingsvalet 1998 och var nere på 26 procent 2015 (nytt val senare i år).

I Norge har Arbeiderpartiet tappat från 37 procent 1993 till 27 procent 2017.

På Island hade partiet 31 procent 2003 och 6 procent 2016.

I Nederländerna har det gått från 33 procent 1986 till 6 procent 2017.

I Tyskland från 43 procent 1980 till 21 procent 2017.

I Österrike från 51 procent 1979 till 27 procent 2017.

I Grekland från 41 procent 2004 till 6 procent 2015 (här har ett yttervänsterparti tagit många röster av socialdemokraterna).

Vid det senaste valet i Polen 2015 lyckades partiet inte ens med sina allierade nå 8-procentsspärren och blev orepresenterat i sejmen. 2001 fick partiet 42 procent.

På Irland hade Labour Party 19 procent 1992 och 7 procent 2016.

I Sverige slutligen fick partiet 28 procent i riksdagsvalet 2018 efter att ha fått 45 procent 1994 och över 50 procent 1968. På hemsidan kallar sig partiet själv för framtidens parti. Förhoppningsvis är gårdagens parti en mer korrekt benämning.

Det finns betydande fallhöjd kvar i Sverige om partiet ska nå exempelvis Nederländernas, Polens eller Greklands nivå.