Statsminister Göran Persson har varnat för “social turism” när tio nya länder blir EU-medlemmar om drygt två veckor. Dock lär turisterna enligt Persson bara komma från åtta av de tio länderna, eftersom cyprioter och malteser inte omfattas av de tilltänkta övergångsreglerna. Den sociala turismen (själva termen lär ska ha myntats av Pia Kjaersgaard, ledare för Dansk Folkeparti) kommer enligt Persson att bestå av en invasion av personer från de forna kommunistländerna, som förväntas komma hit för att leva på sociala bidrag.

Ett betydande antal har redan kommit hit – utan öppna gränser. De lever nu på svenska statens bekostnad i landets fängelser. Som alltid är de kriminella i frontlinjen när det gäller internationalisering! De tar inte heller så hårt på restriktiva regler. Och så länge hederligt folk som vill arbeta och göra rätt för sig inte är välkomna, så kommer en oproportionerligt stor andel av central- och östeuropéerna i vårt land att vara skurkar!

Det förtjänar naturligtvis diskuteras om det blir några andra “sociala turister” till Sverige än fängelsekunderna. Den frågan tänker vi dock inte alls diskutera här. Vi ska istället ta upp alla sociala turister som kommer att åka FRÅN Sverige.

Det är nämligen så att den sociala turismen bör bli en framtidsbransch. För de företag som kan locka till sig svenska sociala turister.
Svenskarna har genom åren vants vid att betala höga skatter. De har itutats att dessa skatter används till vård av sjuka och gamla. När Svensson blivit sjuk och gammal kommer han att upptäcka att resurserna inte räcker. Sjukhusen gör redan upp listor på åkommor som inte behandlas. Kraven på skröplighet för att få komma in på vårdinrättningar ökar år från år. Hemtjänsten drar in på sina tjänster. Den som vill få anständig vård får betala allt själv. Trots de höga skatterna. Och det här är bara början.

Just nu har Sverige en sällsynt gynnsam befolkningsutveckling. De nypensionerade årsklasserna är små. Den arbetande befolkningen ökar. Det kommer den att göra ett par år till. Sedan kommer antalet nypensionerade att öka drastiskt, samtidigt som årskullarna som underifrån ska fylla på arbetsmarknaden kommer att bli mindre.
Bristen på arbetskraft i vårdyrkena kommer att bli ännu större. Allt färre får den hjälp de behöver. De som har mycket pengar kan köpa de tjänster de behöver. Men bara ett fåtal kommer att ha tillräckligt med pengar för att köpa de tjänsterna i Sverige. Med skatter och sociala avgifter är 200 kronor i timmen en högst ordinär taxa.

För den stora majoriteten kommer dock en annan möjlighet att öppna sig. Social turism till våra grannländer i sydöst! Där finns en arbetsvillig befolkning med låga löner. Vårdpersonalen är välutbildad. Och tjänstvillig. Mat, husrum, vård och andra tjänster kostar bara en bråkdel av vad det kostar i Sverige. Och idag kan allt som kan köpas i Sverige också köpas i de här länderna. Men billigare.

Med en svensk pension växlad till estniska eller slovakiska kronor, till polska zloty eller lettiska lat kommer folk att ha det riktigt bra. Under decenniet 2010-2020. Sedan lär de nya medlemmarnas framåtanda ha försatt även de svenska pensionärer som under några år kan få nytta av social turism till våra grannländer i bakvatten. Eftersom standarden och kostnaderna i Baltikum och Centraleuropa kommer att ligga över Sveriges.