Clinton-eran går mot sitt slut. Vi kan hoppas på en höjd moral i Vita Huset, oavsett vem som vinner valet den 7 november. Och då är det inte bara sexualmoral vi talar om.

Den högerinriktade amerikanska ”tankesmedjan” The Heritage Foundation är en av de ledande kritikerna mot den nuvarande administrationen. Det är en stor och välfinansierad organisation, som driver en rad forskningsprojekt och som har mycket goda kontakter med Kongressen. Heritage Foundation har svarat för många av de för Clinton-administrationen kritiska avslöjandena. Följdriktigt har Heritage Foundation utsatts för taxeringsrevision från den amerikanska skattemyndigheten IRS. Revisionen började för fyra år sedan. Heritage Foundation har tjänstvilligt svarat på frågorna, men så fort man trott att revisionen har varit avslutad har IRS kommit tillbaka med ett nytt batteri frågor. Därför har ekonomiavdelningen på Heritage Foundation under fyra års tid varit sysselsatt med att svara på frågor från IRS. Till saken hör att Heritage Foundation varit särskilt kritisk mot IRS stora befogenheter och det sätt de missbrukas på. Man har lagt fram ett förslag till skattereform som skulle innebära så stora förenklingar att IRS skulle förlora en stor del av sin maktposition.

Också en rad andra högerinriktade politiska opinionsgrupper har under de senaste åren varit föremål för taxeringsrevisioner.

Men det är inte bara politiska grupper som får ägna tid och resurser åt IRS. Juanita Broaddrick, som 1999 motvilligt medgav att hon för 17 år sedan våldtagits av Bill Clinton, fick snabbt sitt framgångsrika företag inom äldrevårdsbranschen utsatt för en inträngande revision från IRS. IRS hade inte brytt sig att granska företaget alls förrän Juanita Broaddrick blev ”het” i media.

Företag kan räkna med de förr eller senare blir föremål för djupare granskning av taxeringsmyndigheterna. Privatpersoner brukar klara sig med några enkla frågor och kompletteringar. Så inte Paula Jones, som drivit skadeståndsprocess mot Bill Clinton för sexuella trakasserier, som ska ha genomförts under Clintons tid som guvernör i Arkansas. Jones, som är lågbetald sekreterare, utsattes förra året för IRS stora granskning.

Det kan tilläggas att IRS varken hos Heritage, Broaddrick eller Jones hittat något som varit värt besväret. Men de som utsatts för revisionen har naturligtvis fått kraftigt ökad arbetsbörda för att tillgodose IRS krav.

Och i Sverige då? Jodå, Contra utsattes för taxeringsrevision redan 1982. Ett stort koppel taxeringsrevisorer begärde in handlingar och granskade räkenskaperna i minsta detalj. Dock vägrade Contra att lämna ut handlingar som visade vilka som betalt pengar till Contra, en vägran som föranledde en process i Länsrätten som i huvudsak slutade på det sätt som Contra önskade. Den massiva insatsen för att granska Contra kostade både tid och pengar för Contra och skattemyndigheten. Resultatet blev att Contras deklaration fastställdes till alla delar.

Kompletterande information i Contra den 3 september 2000