I veckan kom det fram att Sverige troligen inte längre är världens mest beskattade land. Bara det näst mest beskattade (värre är det numer i Danmark med 48,4 procent). Sverige uppges ha kommit under 50 procent – siffran uppskattas vara 47,8 procent. Det låter fantastiskt. Medborgarna får behålla åtminstone hälften av vad de arbetar ihop!
Men vad betyder detta egentligen? Jo, samhället fortsätter att ta ut mer i skatt än vad som egentligen behövs för att täcka utgifterna. Överskottet i statsbudgeten fortsätter att vara högt. Vilket i praktiken innebär att staten tvingar Dig att betala mer skatt än vad som egentligen behövs för att täcka in de i och för sig för stora utgifterna.

Ekonomistyrningsverket, den myndighet som håller ordning på statens finanser, säger i sin senaste prognos att överskottet i statens finanser för 2008 beräknas till 84 miljarder kronor (prognosen gjordes den 14 mars 2008). Denna enorma summa är ungefär dubbelt så stor som hela försvarsbudgeten. Den är fyra gånger så stor som fastighetsskatten (det som på nyspråk kallas fastighetsavgift). Den motsvarar en tredjedel av momsen (sänk den från 25 till 16 procent!). Den motsvarar hela den statliga inkomstskatten (sänk den till noll och behåll bara de kommunala skatterna!)

Fram till 2011 räknar ESV med ett överskott i statens finanser på mer än 100 miljarder kronor per år. Ett överskott i den storleksordningen innebär i praktiken att staten kräver Dig på för mycket skatt.
100 miljarder kronor räcker till för att sänka momsen från 25 till 16 procent. Eller för att avskaffa den statliga inkomstskatten helt och hållet. Finns det några skäl att fortsätta utplundringen av det svenska folket?