Svensk ekonomi går strålande. Produktionen ökar. Sysselsättningen ökar. Skatteintäkterna ökar, trots att skattesatserna inte höjs.

Men när budgeten idag lades fram måste den ändå ses som ett fattigdomsbevis. Trots de goda tiderna förmår inte regeringen att minska skatteutplundringen.

I OECDs senaste sammanställning står Sverige i en klass för sig. Sverige är det enda landet med skatter som tar mer än hälften av BNP – 50,4 procent. Näst värst är Danmark med 48,8 procent. På tredje plats kommer Belgien med 45 procent. Den femton första EU-länderna (inklusive Sverige) har ett skatteuttag på 39,7 procent. Mer än 10 procentenheter lägre än Sverige.

Rejäla skattesänkningar borde alltså verkligen vara på sin plats i Sverige. Nederländerna, som tidigare brukade göra Sverige och Danmark sällskap i toppen på skatteligan, har på några år krupit ner till en trettondeplats med ett skatteuttag på 37,5 procent. Trots Göran Perssons farhågor kom det knappt några polacker till Sverige när gränserna öppnades för de nya EU-länderna. En miljon åkte däremot till Storbritannien (skatteuttag 36,0 procent) och Irland (skatteuttag 30,1 procent). Sverige är inte attraktivt.

Det är inte utrymme som saknas. Regeringen räknar med ett överskott i de offentliga finanserna på 87 miljarder i år. Det ska öka till 89 miljarder nästa år och hela 126 år 2010. Statsskulden kommer att halveras på bara fyra år.

Trots de goda tiderna och de starka överskotten i statsfinanserna framhärdar regeringen med att finansiera exempelvis fastighetsskatten helt inom ramen för bostadssektorn. Fastighetsskatten blir visserligen något rimligare fördelad, men fastighetssektorn kommer fortfarande att vara lika hårt beskattad som tidigare. Utan att som Göran Persson ha blivit utsatt för politisk utpressning från Miljöpartiet höjs skatten på fossila bränslen. Men därutöver slår regeringen till med en särskilda skatter på vattenkraftsel och kärnkraftsel. Talet om att styra skatteuttaget så att klimatvänliga energiformer gynnas var bara ett spel för galleriet. De energislag som definitivt inte har några utsläpp av växthusgaser utsätts för specialbeskattning. För att vinsterna i branschen är så god. Men ska vi få ökade investeringar i branschen behövs naturligtvis rimlig lönsamhet!

Regeringen överbeskattar svenska folket och vet inte ens vad den ska använda skatteintäkterna till. Det är dags att återge svenska folket rätten att bestämma över sina egna pengar. En sänkning av skatteuttagaet med 10 procent (5 procentenheter) rätt över hela linjen skulle inte medföra några som helst statsfinansiella problem.