Visst har Du reagerat på fastighetsskatten – hur en normal villaägare i Stockholm i år får betala 1.500 kronor i månaden i fastighetsskatt (och den som har huset obelånat – till exempel pensionären som amorterat ned sina lån – ytterligare 1.800 kronor i månaden i förmögenhetsskatt). Men kostnaderna för en villa består inte bara av fastighets- och förmögenhetsskatter. Det finns andra skatter också.

En kubikmeter villaolja kostar omkring 6.000 kronor och skatterna utgör ca 3.400 kr av priset – det vill säga 57 procent. Det går åt drygt 2 kbm olja under ett år för ett typiskt radhus. Då blir skatterna 7.400 kr/år vilket motsvarar fastighetsskatten för ett genomsnittligt taxerat sådant hus (men bara hälften av fastighetsskatten i Stockholm).

År 1980 var oljepriset inklusive skatter 3.500 kronor per kbm i dagens penningvärde. Skatterna tog 9 procent eller 330 kr. I år har konsumentpriset sedan 1980 stigit med 73 procent (sedan inflationen räknats bort) trots att producentpriset under samma period sjunkit med en femtedel. Det beror på att skatterna realt har tiodubblats – från 330 kr till 3.400 kr per kbm. Från att ha varit en obetydlig skattekälla för 20 år sedan har oljeskatten (inklusive moms som måste betalas på skatten) blivit en betydande inkomstkälla som i år tar in 8,1 mdr kr, eller lika mycket som förmögenhetsskatten.

I ett normalt radhus kan oljeskatterna svara för 16 procent av boendekostnaderna.

Skatterna får naturligtvis folk i villor och radhus att övergå till eluppvärmning. För att motverka det har staten höjt elskatten…

Siffrorna om oljeskatten har vi hämtat från Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling.