Den geografiskt och invånarmässigt blygsamma provinsen Kosova kunde utropa sin självständighet i början av februari och har sedan dess erkänts av över trettio länder, däribland USA, Sverige och ett femtontal andra medlemmar i EU. Orsaken till Kosovas självständighet är att landets befolkningsmajoritet har ett från det gamla moderlandet Serbien avvikande språk och en avvikande religion, samt att detta inte respekterats av Serbien. Serbien har motsatt sig Kosovas självständighet, men inte fått stöd av andra än den slaviska “brodernationen” Ryssland – och signifikativt nog det kommunistiska Kina (däremot har Kosova erkänts av Republiken Kina på Taiwan).

Anledningen till att Kina inte är med i första ledet och erkänner Kosova kan stavas Tibet. Tibet har en jämfört med Kosova mångdubbel befolkning (vi ska då räkna in de tibetanska områden som Kina överfört till kinesiska grannprovinser för att den etniska sammansättningen ska bli lättare att kontrollera). Tibet har ett språk, en religion och en kultur som avviker från det som kineserna anser är moderlandet. Tibet har varit självständigt sedan århundraden (även om kineserna felaktigt har en annan uppfattning). Det finns alltså mycket starkare skäl att utropa ett självständigt Tibet än ett självständigt Kosova (läsare av dessa veckobrev vet dock att vi stött ett självständigt Kosova, men med de norra serbiska delarna återbördade till Serbien).

Tibet har varit ett självständigt land och det ockuperades brutalt av det kommunistiska Kina 1950. De gudlösa kommunisterna försökte krossa den unika tibetanska kulturen och framförallt religionen och har gång på gång tillgripit våld för att kuva tibetanernas självklara krav på att få leva ett eget liv, oberoende av diktaturen i Peking.

Men inget land ställer officiellt upp för ett självständigt Tibet. Visserligen kan statschefer och premiärministrar träffa den tibetanske ledaren Dalai lama, men då endast som andlig ledare, inte den världslige ledare han också är.
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt planerar för övrigt som bäst ett besök Peking i april. Hans företrädare Göran Persson lovordade i ett middagstal den politiska stabiliteten i Kina!!! Det återstår att se vilka grodor som Reinfeldt gör sig skyldig till.

Anledningen till att så många ställer upp för Kosova men sviker Tibet är enkel och ynklig. Serbien är ett militärt obetydligt land, som dessutom blivit politiskt isolerat på grund av försöken att upprätthålla den konstgjorda jugoslaviska statsbildningen. Kina är en stor ekonomi med egna kärnvapen.
Serbiens (och tidigare Jugoslaviens) förtryck i Kosova ska förvisso fördömas, men det har enbart handlat om obetydliga små förtretligheter jämfört med det hänsynslösa förtryck som tibetanerna utsätts för.

En minsta åtgärd som kunde vidtas från Väst är att säga nej till deltagande i propagandajippot OS i sommar. Det går en rak linje från Berlin 1936 via Moskva 1980 till Peking 2008!