Gång efter gång vinner oppositionen omröstningarna i Riksdagen. Men det blir inget resultat. Som vi skrivit tidigare verkar Alliansen skraj för att ta över makten. Så de ägnar sig åt låtsasaktiviteter istället för riktig opposition.

Sverigedemokraterna är tungan på vågen. Ibland tillhör de oppositionen, ibland regeringsunderlaget.

När SD tillhör regeringsunderlaget genomförs förslaget, eftersom det är detaljerat beskrivet i propositionen med lagtexter och annat som krävs för att det ska fungera.

När SD tillhör oppositionen brukar det dock gå till så här. Riksdagsutskottet som har behandlat frågan gör ett “tillkännagivande” av vad Riksdagen anser. Tillkännagivandet röstas igenom i Riksdagen. Men den antar inget riktigt förslag. Tillkännagivandet innebär att Riksdagen begär ett nytt förslag och en ny proposition från Regeringen. Ibland gör Regeringen som Riksdagen säger, framförallt när Regeringen tycker att frågan inte är så viktig. Men de tar alltid tid på sig, gärna ett år eller mer. Alla beslut som kommer till efter ett tillkännagivande blir därför rejält försenade.

Men ofta struntar Regeringen i vad Riksdagen säger. Det är ju inte alltid så skoj att sätta regeringskansliet i arbete för att genomföra något som Regeringen inte tror på. I de fallen lyckas Regeringen styra landet i strid mot folkviljan, sådan den uttryckts i riksdagsvalet.

Det skulle vara möjligt för oppositionen att hantera saken på ett helt annat sätt. Att se till att riksdagsutskottet levererar ett färdigt förslag. Så att Riksdagen kan anta färdiga lagtexter. Förslagen skulle då genomföras istället för att sluta i ett allmänt tyckande som Regeringen ofta inte bryr sig om att agera på.

Alla riksdagsutskott har juridiskt kompetent kanslipersonal som skulle klara av att utforma färdiga lagtexter. Om det blev många sådana att genomföra är det möjligt att utskotten skulle kunna behöva fler anställda. Men å andra sidan skulle Regeringen behöva färre anställda, eftersom den inte skulle behöva arbeta med Riksdagens tillkännagivanden.

Decemberöverenskommelsen om budgeten föll redan 2015. Men genom att inte lägga fram ett gemensamt budgetförslag har Alliansen smitit från sitt ansvar mot väljarna i budgetfrågor. Genom att nöja sig med “tillkännagivanden” smiter man från sitt ansvar i alla andra frågor också. Det är dags att tänka om och agera som en opposition bör agera. Att faktiskt försöka få igenom sin politik. Ibland skulle det gå, ibland skulle SD rösta med Regeringen.

Genom att agera på det sättet skulle landet styras mer i enlighet med folkviljan. Det skulle också bli tydligare att SD faktiskt stöder Regeringen i en rad frågor. Väljarna skulle få ett bättre beslutsunderlag inför valet nästa år.