Först måste du ansöka om dispens hos Migrationsverket för kravet på arbetstillstånd (arbetstillstånd kan utan dispens bara beviljas för den som har fått uppehållstillstånd, vilket tar cirka 18 månader). Det kan dock ta lång tid att få intyget från Migrationsverket, eftersom de sysslar mest med annat. Sedan måste du ordna preliminär A-skatt hos Skatteverket. Om man inte har ett personnummer (vilket asylsökande inte har) räcker det med ett samordningsnummer. Men då krävs kopior på id-handlingarna. Men pass och ID måste lämnas i original till Migrationsverket när man söker asyl, så i normalfallet går det inte att ordna något samordningsnummer. Skulle man mot alla odds lyckas få ett samordningsnummer räcker det inte för att få ett bankkonto. Finansinspektionen har förbjudit bankerna att öppna konton utan att banken har tillgång till personnummer. För att komma åt ”penningtvätt”. Och skulle arbetsgivaren mot alla odds vara beredd att betala ut lönen kontant blir det genast problem eftersom den som hanterar så stora summor som en månadslön kontant genast blir misstänkt för penningtvätt. Om du mot förmodan skulle klara alla de här hindren kommer nästa slag mot den som lyckats fixa ett jobb. Dagersättningen till asylsökande minskas med lika mycket som man lyckas tjäna in i lön. Marginaleffekten är hundra procent. En dynamisk och målinriktad flykting som tagit sig genom en stor del av världen och passerat ett tiotal gränser förväntas i Sverige finna sig i svensk byråkrati och passiviseras och leva på bidrag. Efter arton månader i ett sådant liv trots intensiva försök att ordna en hederlig försörjning är det inte att förvånas över att många faktiskt blir passiva bidragstagare för resten av livet. Beskedet till nyanlända är klart och tydligt: Jobba svart och strunta i myndigheterna. De kommer att göra allt för att du ska bli bidragstagare istället för en produktiv invånare i Sverige.