Sedan 1989 har tre ledamöter av Svenska Akademien vägrat att delta i arbetet, eftersom majoriteten inte tog yttrandefriheten på allvar och visade sig vara inställsamma till den iranska regimens hantering av Salman Rushdie. Stalinisten och akademiledamoten Artur Lundkvist avled 1991 men Svenska Akademien fortsätter att premiera personer långt ut på vänsterkanten. 1996 års Nobelpris gick till Wislawa Szymborska, som i motsats till andra framstående polska författare aldrig tagit ordentligt avstånd från kommunismen. 1997 års Nobelpris gick till kommunisten Dario Fo. 1998 års pris till kommunisten José Saramago. Även i år går priset till en författare långt ut på vänsterkanten, tysken Günter Grass.

Grass är visserligen inte kommunist, han har tidigare till och med varit aktiv för det socialdemokratiska partiet. Men han har sällan förespråkat det partiets politik. Och allra minst nu med Gerhard Schröder som partiledare.

Grass har deltagit flitigt i den tyska debatten genom tal och debattartiklar. Där framgår att han gärna uttrycker sin motvilja mot den ”amerikanska skräpkulturen”. Han ansåg att det var USA – inte Sovjetunionen – som var huvudansvarig för det Kalla kriget. Han motsatte sig den tyska återföreningen och ville att den östtyska staten skulle bestå.

Grass är inte född i Tyskland, utan i Danzig (nuvarande Gdansk), som vid hans födelse var en ”fri stad”, som inte tillhörde Tyskland. Staden införlivades dock med tiden i Tyskland. Som ung anslöt han sig till Hitlerjugend och tjänstgjorde under krigets slutskede i tyska flygvapnet. Vid krigsslutet blev han krigsfånge (tur för honom var att han hamnade i amerikansk och inte sovjetisk fångenskap).

Under 1960-talet var Günter Grass varm anhängare av Willy Brandts ”Ostpolitik”, ett närmande till Öst genom stora eftergifter i viktiga principiella frågor, som till exempel kraven på mänskliga rättigheter. Med tiden aktiverade sig Grass i den så kallade ”fredsrörelsen” och motsatte sig därmed Västtysklands nära förbindelser med NATO, Frankrike och USA. Regeringens nära förbindelser med dessa länder hindrade Tyskland från att ta tillvara sina sanna intressen, menade han. Självklart motsatte han sig NATOs planerade utplacering av Pershing II-robotar som motåtgärd mot Sovjets SS-20-robotar, som placerats också i Östtyskland.

Grass likställde den kommunistiska sandinist-rörelsen i Nicaragua, med den polska frihetsrörelsen Solidaritet! Han likställde USAs politik i Centralamerika med Sovjets i Östeuropa (idag är det demokrati i bägge områdena, i Centralamerika tack vare amerikanskt inflytande, i Östeuropa tack vare att det sovjetiska inflytandet har upphört i och med Sovjetunionens fall).

Grass blev chockad när Berlinmuren föll och han motsatte sig den tyska återföreningen. I hans värld var det inte tänkbart att människorna i Östtyskland faktiskt ville ha både demokrati och konsumtionssamhälle, som man haft i Väst i decennier.

Långt efter (1995) Murens fall skrev Grass romanen ”En invecklad historia”. Han drömmer sig där tillbaka till det Östtyskland där man trots materiella brister lever i en angenäm diktatur. Boken sågades fullständigt av hela den tyska kritikerkåren. Sedan dess har han politiskt betraktats som en politisk knäppskalle i Tyskland. På goda grunder.

Om Du nödvändigt ska läsa något av Grass, håll Dig undan de senaste decenniernas alltmer bisarra skriverier. De tidiga verken Blecktrumman, Katt och råtta och Hundår kan dock läsas utan alltför stort obehag.

Veckans SÄPO-Nyhet

Regeringsrätten har nu beslutat att bevilja prövningstillstånd för en av de personer som överklagat Kammarrättens avslag på begäran att få ut handlingar om sig själv i SÄPOs register. Dock inte den person vars överklagande vi återgav i ”Veckans Contra” från den 19 oktober. För honom – och cirka 50 andra som också överklagat – fungerar det nu så att deras ärenden blir liggande som vilande hos regeringsrätten tills beslut har fattats i detta prejudicerande ärende.

För övrigt noteras en viss liberalisering av prövningarna. Vid förra tillfället vi rapporterade hade bara 3 procent av de sökande fått se sina handlingar. Nu har det – sedan 700 förfrågningar hanterats – gått upp till 5 procent, eller 35 stycken.