Det blir alltmer uppenbart att LO, den organisation som brukar ha störst inflytande av alla på regeringens politik, utvecklas i alltmer rasistisk riktning. Förr var LO en kartellorganisation som genom försök till monopolisering av utbudet av arbetskraft försökte få ut så mycket pengar som möjligt för sina medlemmar. Ett sätt att få ut mycket pengar som möjligt var att hålla utländska varor borta från den svenska marknaden.

LO insåg dock förtjänstfullt redan på 1950-talet det internationella handelsutbytets förtjänster och att det faktiskt var till medlemmarnas fördel att de fick köpa billiga utländska varor – även om en del andra medlemmar blev av med jobbet. Inom några branscher var dock handelshindren så stora att det aldrig blev aktuellt för företagen att konkurrera med utländska arbetare med lägre löner. Det gällde till exempel byggarbeten och vårdtjänster, två saker som måste levereras på plats. De lågbetalda arbetare som gav svenska LO-medlemmar billiga industrivaror hölls på avstånd – de hölls utomlands.

När gränserna öppnats (inom EU) och det nu kommer in duktiga och arbetsvilliga människor också till dessa arbeten i Sverige visar LO sitt riktiga ansikte. Så länge man slapp se de arbetare som tog medlemmarnas arbeten på plats i vårt land gick det bra att acceptera att svensk tillverkningsindustri konkurrerades ut. Det rörde sig om personer som i Kina, Bangladesh eller Vietnam tjänar några kronor i timmen. När det nu kommer utlänningar till vårt eget land för att jobba på plats blir det dock annat ljud i skällan.

Byggnadsarbetarförbundet rycker ut med blockad och demonstrerar mot utländska arbetare som gör ett bra jobb i vårt land (och det med löner tio gånger så höga och mer jämfört med vad de accepterade “frånvarande” arbetarna inom tillverkningsindustrin får). Kommunalarbetarförbundet gör likadant. En LO-företrädare (Ingemar Göransson) förklarade nyligen i TV att lettiska arbetare i Sverige var “sopor” och det var dags att “hålla rent”.
Att företag som använder utländska arbetare med låga löner tillhandahåller billiga varor och tjänster i Sverige är sedan länge accepterat av LO. Det nya är att “soporna” kommer till vårt land för att göra arbetet på plats. Det kan inte accepteras enligt LO. Rasistsorganistaioner som står för sådana åsikter borde inte få vänslas med en demokratiskt vald regering!