Riksbanken valde att låta styrräntan ligga kvar oförändrad. Sedan tidigare har man misstänkt att Riksbanken skulle kunna höja styrräntan med 0,25 procentenheter, men det blev alltså inte så.

Riksbanken låter meddela att en av förklaringarna till den bibehållna räntan är att lågkonjunkturen närmar sig alltmer, en annan att inflationen inte längre utgör något stort hot. Arbetslösheten i åldern 20-64 år, ökade från 6,1 procent 2022 till 6,4 procent i oktober i år.

Men det räntemått som Riksbanken använder sig av, KPIF, har mellan september och oktober ökat från 4,0 till 4,2 procent. Det för konsumenterna bästa räntemåttet. KPI, ligger oförändrat på 6,5 procent. Riksbankens eget inflationsmått talar alltså snarast för ett behov av en viss räntehöjning. Det är också vad Riksbanken hotar med till nästa möte i januari.

Bild: Riksbanken på Brunkebergstorg i Stockholm. Foto av C G Holm.