Med anledning av en uppmärksammad undersökning som presenterades sommaren 1996, vilken visade att en stor del av gymnasieungdomarna tvivlade såväl på Förintelsen som på att demokrati var det bästa systemet beslöt Riksdagen att ge ut en bok som skulle distribueras gratis till alla skolungdomar.Boken är mycket bra. Försvaret för demokratin brukar dock inte vara lika glasklart från regeringspartiet då det gäller röd totalitarism. Den Persson som indignerad talade i Riksdagen om allvaret i att ungdomar tvivlade på demokrati var samme Persson som ett halvår tidigare talat sig varm för Kinas “politiska stabilitet”. Han kan t o m tänka sig att samarbeta med ett parti som ett par veckor innan murens fall skickade hyllningstelegram till Erich Honecker och som på kongressen 1996 (!) skickade en hälsning till Fidel Castro. För att nämna de minst graverande klavertrampen.

En Contramedarbetare skrev följande brev via E-mail till samtliga riksdagspartier.

“Regeringen och riksdagen har tryckt upp en bok om Förintelsen och de nazistiska vedervärdigheterna som skickats ut till alla barnfamiljer och andra intresserade. Detta är utmärkt, om det är så att en fjärdedel av gymnasieungdomarna är osäkra på om Förintelse ägt rum är det oerhört allvarligt.

Tyvärr är ungdomars kunskap om de kommunistiska folkmorden ännu mindre. Möjligen känner man till Stalin som en grym tyrann, men hur många han mördade och vilket skräckvälde han skapade är i allmänhet obekant. Ännu färre känner till att Mao är ansvarig för fler mord än Hitler och Stalin tillsammans.

Jag undrar därför om Ni tänker ta initiativ till en liknande bok som “om detta må ni berätta” om den röda terrorn och de kommunistiska folkmorden? Enda sättet att förhindra att nazisterna eller kommunisterna får en ny chans är upplysning om vad som hände förra gången.

Med vänlig hälsning

Tommie Ullman”

Brevet skickades den 14:e juli. Endast fyra av de sju partierna har svarat. Folkpartiets Peter Isling svarar mest positivt. Han hänvisar till Per Ahlmark och antyder att den borgerliga regeringen som tillträder efter valet kommer ta upp frågan på “ett eller annat sätt”.

Miljöpartiet och kristdemokraterna kom med förhållandevis positiva men rätt intetsägande svar.

Lars Ohly som svarade för Kommunisternas räkning ville inte ta initiativ till någon “historieförfalskning som innebär att likhetstecken sätts mellan kommunism och nazism” Därefter passar han på att kalla Stalin, Ceaucescu och Kim Il Sung för folkmördare. Ohly hävdar vidare att “Kommunister som organiserat sig för att bidra till ett solidariskt,rättvist och klasslöst samhälle har inget gemensamt med dem som anser att vissa raser ska utrotas eller som bygger sin ideologi på rasläror och folkförtryck”.

Var dessa kommunister finns/har funnits någonstans framgår inte. Vi kanske ska vara glada att Ohly numer pratar om kommunistiska diktatorer som “folkmördare” men svaret visar ändå att han inget lärt och inget förstått, vilket inte heller var att vänta. Om åsikten att inte diktaurerna i öst var kommunistiska får genomslag minskar immuniteten och risken ökar att de får en ny chans.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet ansåg inte frågan viktig nog att svara på.Ändå handlar det om den viktigaste valfrågan av de alla: Hur vi försvarar oss mot totalitarismen och förhindrar att detta blodiga sekels lärdomar inte tas tillvara. Vi har ett kommunistiskt parti som i skrivande stund snuddar vid 14% i opinionsmätningarna Uppfattningen att kommunismen är “god i teorin” och att “de ville väl” är utbredd, inte minst bland ungdomar. Vilket parti vill göra något åt det här?