Många ambitiösa människor – arbetare, tjänstemän och företagsledare – arbetar i näringslivet framgångsrikt för ett bättre Sverige. Det är de framgångsrika företagen – många i världsklass – som gör att Sverige hamnar på en topp 30-lista bland världens rikaste länder.

Den politiska världen gör sitt bästa för att hålla tillbaka den utvecklingskraft som finns i Sverige. För att göra det dyrare och besvärligare att leva i vårt land.

I Skåne står två utmärkta kärnkraftverk oanvända. Istället importerar Sverige dyr elkraft producerad med brunkol i Polen och Tyskland.

En planerad flygskatt kommer att ge skåningar och norrlänningar sämre kommunikationer, samt alla flitiga svenskar som skrapat ihop till en utlandsresa högre kostnader – och en del kommer inte ha råd att resa alls. Flygnäringen räknar med en nedgång i trafiken på 10 procent – varav en del kommer att flyttas över till landsväg med ökade utsläpp och olyckor som följd. Därtill kommer att flera flygbolag planerar att flytta från Sturup till Kastrup.

Våra skattepengar satsas till en del på att bygga infrastruktur. Men dubbelt så mycket satsas på att bygga järnvägar i glesbygden där få kommer att använda dem som på att bygga vägar där folk bor, arbetar och behöver resa.

I vårpropositionen utlovas statliga medel för att propagera för “ekologiskt jordbruk”, vilket innebär att Sverige kommer att producera mindre livsmedel till lägre hållbarhet men till avsevärt högre kostnader. Konsumenterna får stå för notan, trots att vårt land fortfarande har EUs högsta livsmedelspriser.

En bindgalen generaldirketör från Miljöpartiet i Djurskyddsverket tvingar jordbruk med djurskötsel till nedläggning på grund av ekonomiskt oförsvarliga krav på byggnader för bland andra utegångsdjur! Senast finns förslag om förbud mot att använda daggmask som bete vid fiske!

En av basnäringarna i områden med svag sysselsättning i Blekinge – pälsdjursnäringen – kommer i praktiken atrt förbjudas. Redan har den för Sveriges rykte som kvalitetsleverantör av designprodukter närliggande pälsindustrin och pälshandeln lidit kraftigt avbräck på grund av att polis och domstolsväsende inte effektivt bekämpar de fascistoida ligor som med våldsmetoder försöker ändra på demokratiskt fattade beslut.

På gång finns förslag som genom ändringar i arbetsrätten kommer att kunna slå ut turistbranschen som är av stor betydelse i många glesbefolkade delar av landet (fjällvärlden och Gotland för att nämna de områden som relativt sett är mest ekonomiskt beroende av turismen).

Det är val i höst. Då är det alla ansvarsmedvetna medborgares skyldighet att de små extremistgrupperna som förstör det som svenska folket jobbar så hårt för att bygga upp berövas det destruktiva inflytande de har på samhället idag.