Vi har ofta haft anledning att ta upp frågan om hur polisen använder våra surt förvärvade skattepengar. I dagarna har Carl Bildt förklarat att moderaterna vill öka poliskåren med 2.000 man (från nuvarande dryga 15.000). Här är det inte tal om att omorganisera och effektivisera, som när moderaterna talar om sjukvården. Nej här ska det fram fler batonger och dolda kameror.

Vi ska, som ett undantag, denna gång låna en text som gått i två andra elektroniska nyhetsbrev, FNA och Allvarligt Talat.

Den tid då Polisen, Socialdemokraterna och facket registrerade kommunister är förmodligen förbi. Idag kartlägger Polisen de politiska krafter som är för personlig frihet och fri invandring. På kuppen lyckas konstaplarna Kling & Klang bryta mot grundlagen – med visst eftertryck. Läs och häpna…

Men innan vi ger oss in på denna berättelse, måste vi ge våra läsare lite bakgrundsinformation. Låt oss citera Regeringsformen (Sveriges grundlag) 2 kap 3§. “Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska påskådning”.

Polisen i Stockholm kartlägger nu den nyliberala rörelsen Frihetsfronten. Detta är närmast outsägligt korkat. Låt oss förklara varför.

Frihetsfronten bygger, föga överraskande, sina idéer på att alla människor skall få vara så fria som möjligt. Gränsen för den ena personens frihet går där hon kränker någon annans frihet. I detta ligger en stark övertygelse om allas rätt till sina liv och sin egendom. Man kan dessutom lätt inse att detta är en icke-våldstanke med både kraft och konsekvens. Något snällare och gulligare än Frihetsfronten är faktiskt svårt att föreställa sig.

Innan vi går in på vad som skett, skall vi ge dig en förutsättning till. Det har faktiskt funnits skäl för Polisen, att i förbigående, lägga märke till Frihetsfrontens existens. Den så kallade OS-bombaren, Mats Hinze, var nämligen för flera år sedan aktiv i rörelsen. Men efter ett antal synnerligen icke-liberala tilltag åkte han ut! Någon koppling mellan hans handlingar och en nyliberal ideologi står icke att finna. Mats Hinze har förgripit sig mot människors säkerhet så väl som mot deras egendom. I Frihetsfrontens ögon är Hinze således en obalanserad och utpetad föredetting. Och sådana står ju att finna lite varstans (Att koppla ihop Mats Hinze med Frihetsfronten är ungefär lika begåvat som att försöka dra växlar på att Carl Bildt en gång varit med i samma politiska organisation som “Obducenten”, “Lasermannen” och nu senast “Balettmannen”). Men försök förklara det för polisen. Farbror Blå har bestämt sig för att Frihetsfronten är farlig. Punkt.

Polisens kartläggning av Frihetsfronten har fortsatt EFTER det att Mats Hinze dömts för sina förehavanden.

Att man är intresserad av Frihetsfrontens verksamhet beskrivs av följande utdrag ur ett spaningsprotokoll. “Efter tips från SÄK (dvs SÄPO, Contras anm) framkommer att Frihetsfronten genom Henrik Bejke har en hemsida på Internet”. Vilket avslöjande! Sådant håller hemliga Polisen alltså koll på – istället för att jaga bovar.

Men vad är det nu Polisen, rent konkret, har haft för sig? Låt oss ta det i stigande skala. Polisen ställer frågor till personer som är eller har varit aktiva i Frihetsfronten om vilken verksamhet som bedrivs och om vilka som är aktiva i rörelsen. Polisen kontaktar borgerliga politiska organisationer för att förhöra sig om vilka av deras medlemmar som kan tänkas vara aktiva i Frihetsfronten. Här kartlägger man alltså inte bara vilka som är misstänkt nyliberala, utan också vilken partipolitisk tillhörighet dessa personer har. Det gör, så att säga, kränkningen dubbel.

Polisen kontrollerar vilka personer som sätter in pengar på Nyliberalt Forums postgirokonto. (Nyliberalt Forum är en förening som bland annat sköter administrationen av Frihetsfrontens seminarier).

Så långt muntliga uppgifter, som kommer direkt från källan. Men hur är det då med sådant som verkligen går att bevisa svart på vitt? Jo håll nu i hatten..

Polisen bedriver spaning mot Frihetsfrontens möten! Hos Allvarligt Talats redaktion finns Polisens eget spaningsprotokoll med bilder och allt. Detta protokoll innehåller en beskrivning om var och när Frihetsfronten hållit möte. Här framgår även att man satt upp videokameror för att registrera mötesdeltagarna när de kommer och går. Dessutom har Polisens cityspanare stått och kikat genom fönstren. På bilderna har man lyckats få med ett antal människor som inte alls haft med Frihetsfronten att göra. Men några av Frihetsfrontens mötesdeltagare har man, faktiskt, lyckats fånga på bild.

I sitt protokoll skriver Polisens spanare följande: “kunde man se in i festvåningen. När 1516/PKS kontrollerade såg det ut att kunna vara ett tiotal personer i festvåningen vid 21.20-tiden. Från backen upp till Österlånggatan kunde cityspanare också se en del folk som rörde sig till och från festvåningen… Jag har försökt plocka ut människor på ett litet collage som jag tyckte verkade intressanta samt de som kom och gick direkt till festvåningsentrén och det som kvalitetsmässigt var möjligt att plocka bilder på”… Enligt protokollet har man filmat ett antal personer. Dessa är oidentiferade och det enda de har gemensamt är att de deltagit i ett politiskt möte. Därefter har bilderna sammanställts i ett “litet collage”. Det så kallade collaget är således ett register över medborgares politiska uppfattning. Det är uppenbart att det ENBART är den politiska uppfattningen som är grunden för registreringen…

Men vad var det som var så omstörtande att Polisen valde att övervaka Frihetsfrontens möten? Jo, den kvällen från vilken spaningsprotokollet härrör talade TV-mannen Peter “Gula Nejlikan” Alm. Ämnet var “Fördjupad kommunal demokrati”. Hu, stor utryckning!

Under den aktuella perioden hade Frihetsfronten även andra talare. Vad sägs om denna uppräkning av suspekta element? Docent Ingemar Nordin talade om varför militanta veganer har fel. Ledarskribenter från såväl Expressen (Svend Dahl) som Svenska Dagbladet (Johan Hakelius) samt Dagens Nyheter (Nils-Eric Sandberg och Pernilla Ström) talade vid olika tillfällen om tillståndet i landet. Erik Ullenhag, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet (Folkpartiets Ungdomsförbund) talade om liberalismen.

Slut på utdraget ur Allvarligt Talat och Flashback. Polisens övervakningsprotokoll finns på http://www.flashback.se/polisen/

Där framgår även att polisen skuggade Flashbacks redaktör Jan Axelsson när denne lämnade mötet, följde efter i bil och lämnade bilen för att uppta förföljandet till fots när Axelsson lämnat bilen.

Contra kan tillägga att vi har motsvarande mycket bestämda uppgifter om övervakning av högerinriktade möten från 1980-talet. Övervakning var lika förbjudet då som nu. Polisen häckade även då i Gamla Stan och fotograferade alla som gick in och ut från politiska föredrag i en källarlokal. De av mötesdeltagarna som var poliser kontakatdes av respektive chefer. Det register som upprättades över mötesdeltagarna påstås ha förstörts sedan en rättskaffens SÄPO-man (det finns undantagsvis sådana, men de med inflytande är normalt ordentligt involverade i det socialdemokratiska partiet) kommit fram till att registret var olagligt. Dock hann det spriddas uppgifter om enskilda mötesdeltagare med grundlaggsskyddad meddelarfrihet från poliser som måste ha brutit mot sin tystnadsplikt. Alldeles bortsett från att de bröt mot grundlagen.