I oktober är avsikten att en ny lag om dataregistrering av personuppgifter ska träda ikraft. Du som har tillgång till Internet kommer genom den nya lagen helt säkert att bli brottsling. Du kan inte undvika det. Möjligen kan Du undvika att bli åtalad, men Du kan inte undvika att bli en brottsling. Och åtalad lär Du bli så snart Du gör något som inte är populärt bland makthavarna.

Det blir nämligen förbjudet att ha personuppgifter registrerade på dator utan personens samtycke. Om Du skriver ett e-mejl till Din skolkompis och kommenterar Göran Perssons politik är det ett brott mot lagen! Gör Du en hemsida med en sammanställning över vilka som gjort mål i elitserien i ishockey är det ett brott mot lagen. Datainspektionens generaldirektör, förra kommunikationsministern (fp) Anitha Bondestam kommenterade för en tid sedan att det dock skulle vara tillåtet att göra en lista över vinnarna på Solvalla. Så länge man nöjde sig med hästarnas namn och inte nämnde kuskarnas.

Anitha Bondestam har emellertid också lovat att lagen ska tillämpas med “förnuft”. Det vill säga man kommer inte att åtala folk om inte avsikterna är onda. Hur detta ska definieras finns det dock inget sagt om. Och framförallt inte i lagen som generellt förbjuder alla personuppgifter.I princip kan alltså vem som helst bli ett offer för den nya lagen. Precis som polisen idag kan sätta dit i stort sett den man vill för brott mot knivlagen, om det inte finns något substantiellt att komma med, så kan polisen i framtiden använda personuppgiftslagen.

Det är helt klart att personer med politiskt inkorrekta åsikter kommer att drabbas. Nationalsocialister är en ganska uppenbart första målgrupp. Scientologer och anhängare av andra impopulära religiösa sekter en lika uppenbar nästa grupp. “Knarkliberaler” kommer självklart att tvingas begränsa sina inlägg på nätet. Och det skrämmande är att konjunkturerna växlar. Än är det en sak som inte är populär, än en annan. Alla bryter mot lagen, men Datainspektionen slår inte till förrän åsiktskonjunkturerna är de rätta. Vi får en principiell laglöshet där allt är förbjudet, men där den som slickar makthavare som Göran Persson eller Anitha Bondestam i röven får obegränsat tillstånd att bryta mot lagen. Samma tillstånd gäller för övrigt journalister och konstnärer som ges generell rätt att bryta mot lagen. Somliga medborgare blir mer jämlika än andra, men för säkerhets skull är beteckningarna journalist och konstnär inte definierade i lagen.

Alla som har “rätt åsikter” inbjudes härmed att bli journalister på “Veckans Contra”. Då har ni rätt att skriva vad ni tycker om Göran Persson och Anitha Bondestam på nätet! Vi kan dock inte garantera framgång i domstol, men vi lovar att ställa upp så långt det går.

Ett exempel på hur långt myndigheter kan gå i missbruk av datalagstiftningen är åtal som väcktes mot den så kallade bombmannen Lars Tingström när han satt på fängelset i Norrköping. Han förde från sin fängelsecell en mångårig kamp för att få en lagändring till stånd eftersom han dömts för ett bombdåd på otillbörliga grunder, men vägrats resning. Han hade en namnlista på alla 349 riksdagsmännen och skrev brev till dem och krävde en lagändring (som så småningom genomfördes, gav Lars Tingström resning och han frikändes). Han åtalades för att ha ett olaga dataregister eftersom han lagt in adresserna till de 349 riksdagsmännen i minnet på sin minnesskrivmaskin (det var innan de moderna persondatorernas tid). Minnesskrivmaskinen beslagtogs och han fick ägna ett år åt att bli frikänd – vilket han blev – för olaga personregister, innan han kunde återuppta sin så småningom framgångsrika kamp för en lagändring. När han avled – fortfarande dömd till livstid – kämpade han för resning i det mål som till sin väsentliga del byggde på att bomben som han så småningom blev frikänd för var av samma konstruktion som den som var aktuell i det andra målet. Han fick aldrig den resningen, kanske hade han utan året med det av åklagaren påhittade datalagsbrottet gett honom tid och möjlighet att bli helt frikänd.